• Képviselő testület
 • Bizottságok
 • Nyomtatványok
 • Testületi ülések
 • Pénzügyi biz.ülései
 • Település fejl. ülések
 • RNÖ
Képviselő testület

Polgármester: - Szűcs Dezső

Alpolgármester: Boros Gyula, - elérhetősége: 4628 Tiszaszentmárton Ady Endre út 16.

Képviselők:    

 • Molnár László
 • Szabó Károly
 • Perka Albertné
 • Boros Gyula
 • Kovács Gábor
 • Szabóné Sütő Mária
-

 

 

 

Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság:

 • Molnár László - elnök
 • Kovács Gábor - képviselő tag
 • Nagy Csaba - nem önkormányzati képviselő tag
 •  

  Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság:

 • Perka Albertné - elnök
 • Szabóné Sütő Mária - képviselő tag
 • Horváth Tiborné - nem önkormányzati képviselő tag

  Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság:

 • Szabó Károly - elnök
 • Szabóné Sütő Mária - képviselő tag
 • Perka Albertné - képviselő tag

 •  


  Ebösszeíró adatlap

  bejelentés irányított égetéshez

  bejelentés BEJELENTÉSEK bejelentés

  Iparűzési Adóbevallás

  Bevallás

  Dokumentum letöltése:

  KÉRELEM : Tiszaszentmárton község HELYI GAZDÁLKODÓI KÖZÖSSÉGÉNEK NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉRE
  (természetes személy kérelmező esetén)

  Kérelem

  Dokumentum letöltése:

  KÉRELEM : Tiszaszentmárton község HELYI GAZDÁLKODÓI KÖZÖSSÉGÉNEK NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉRE
  (jogi személy kérelmező esetén)

  Dokumentum letöltése:

  Aktívkorúak kérelme
  Aktívkorúak kérelme

  Dokumentum letöltése:

  Lakásfenntartási támogatás
  Lakásfenntartási támogatás

  Dokumentum letöltése:

  Aktív korúak ellátásának felülvizsgálati kérelme

  Dokumentum letöltése:

  Önkormányzati segély kérelem
  Átmeneti segély

  Dokumentum letöltése:

  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

  Dokumentum letöltése:

  Beiskolázási támogatás
  Beiskolázási támogatás

  Dokumentum letöltése:

  Települési temetési támogatás
  Temetési segély

  Dokumentum letöltése:

  Rendeletek, határozatok időrendben:

  2018 év
  Jegyzőkönyvek...
  2017 év
  2017.08.30. - Gyermekvédelmi feladatok; Háziorvosi pályázat; Költségvetési rendelet;
  1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátása értékelésének kiegészítésére
  2. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  3. Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a háziorvosi álláshelyre pályázat kiírására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 9/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  10. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  11. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018-as fordulójához történő csatlakozásra
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának benyújtásáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.08.03. - Szociális tüzelőanyag; esélyegyenlőségi program; Falunapi rendezvény
  1. Előterjesztés Szélné Papp Aranka képviselői tisztségének lemondására, és Szabóné Sütő Mária megbízólevelének átadására, eskütételére
  2. Előadó: Szélné Pap Aranka képviselő, Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
  4.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
  6. Előadó: Barabás Ágota helyi esélyegyenlőségi munkatárs

  7. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásáról szóló pályázat benyújtására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés a kereskedelmi egységek nyitvatartási idejének meghatározásáról szóló 12/2011 (VII.28.) számú rendelet módosítására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Tájékoztatás a Móricz Zsigmond megyei- és városi könyvtár feladatainak ellátásáról
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés a TRV Zrt. Tiszaszentmárton településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére
  16. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  17. Előterjesztés falunapi rendezvény megtartására
  18. Előterjesztő szóban: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.06.01. - Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (módosítás)
  1. Előterjesztés Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításához történő hozzájárulásra

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   

  Egyebek:- tájékoztatás idősek otthona építéséről

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.05.30. -
  1. Előterjesztés a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tűzvédelmi tevékenysége beszámolójának elfogadására -
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok  2016. évi ellátásának értékelésére
  4. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző, Orosz Tímea intézményvezető

  5. Előterjesztés a Ti- Kösz Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
  6. Előadó: Varga Béla ügyvezető

  7. Előterjesztés a Ti- Kösz Kft. részére natúr légyártó üzem bérbeadására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Eszenyi Albertné kérelmének elbírálására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Tájékoztatás a Tisza- Szamos Menti Közműszolgáltató elbirtoklási ügyéről
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás elfogadására
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
  18. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  19. Előterjesztés helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázat benyújtására
  20. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   Egyebek:

 • Damjanich úti ingatlanok végében található út kitűzéséről
 • Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.04.24. - Közmeghallgatás

  Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester,
  Boros Gyula alpolgármester,
  Kovács Gábor képviselő,
  Molnár László képviselő,
  Perka Albertné képviselő,
  Szabó Károly képviselő,
  Szélné Pap Aranka képviselő.

  Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző,
  Takács Edina aljegyző,
  Orosz Tímea Mándok Térségi Szociális Központ vezetője,
  Balogh Lajos Rendőrkapitányság képviselője,
  Sallai Károlyné iskolaigazgató,
  Márkus László lelkész,
  Eszenyi Józsefné nyugdíjas klub vezetője,
  Szabó Péter, Vincze János TRV képviselői,

  A község lakosai 32 fővel vannak jelen.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.04.10. - Fejlesztési támogatás; Iparűzési adó;Talajterhelési díj;
  1. Előterjesztés adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok pályázata keretében elnyert forrás felhasználására
  2. (előterjesztés szóban) Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra irányuló pályázat benyújtására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:
  • Switelsky Magyarország Kft. részére iparűzési adó visszafizetésről
  • Tájékoztatás szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodásáról
  • Tájékoztatás015/72 hrsz. ingatlan nyílhúzási ügyéről
  • Tájékoztatás közfoglalkoztatási programok elindulásáról
  • Tájékoztatás húsüzem indulásának meghiúsulásáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.03.20. - Szociális ellátások; Szociális ellátások; Üzemegység bérleti szerződés
  1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés Ti- Kösz Kft.-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítására/felmondására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés 172/16 hrsz. alatt található üzemegység bérleti szerződésének véleményezésére, jóváhagyására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés 015/72 hrsz ingatlan területének megosztására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester meghívott Orbán Róbert- előterjesztés szóban

   Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.02.15. - Költségvetési rendelet elfogadása;Tiszamenti Nyugdíjas Klub beszámoló
  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására

   ,,a képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról”,,Boros Gyula alpolgármester tiszteletdíja megállapításának módosításáról”

  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Beszámoló a tiszaszentmártoni „Tiszamenti Nyugdíjas Klub” 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
  6. Előadó: Eszenyi Józsefné klubvezető

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2017.01.31. - Illetmények módosítása;Húsipar kérelmének elbírálása
  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Varga Béla –Ti-Kösz Kft ügyvezetőjének béremelésére
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés polgármester illetményének, költségtérítésének a módosítására
  8. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  9. Előterjesztés Bodor József- mint a PJG Vectors Húsipari Kft. képviseletében eljáró – kérelmének elbírálására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött fenntartói jog átadási és közoktatási megállapodás kiegészítésére
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat benyújtására
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016 év
  2016.12.13 - Bursa pályázatok elbírálása; TIKÖSZ beszámoló
  1. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2016. szeptember 30-ig kiterjedő gazdálkodási beszámolójának elfogadására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok elbírálására
  4.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. bérleti díja második részét képező hányad meghatározására
  6.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.11.25. - Támogatások
  1. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Karácsonyi támogatás megállapítására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés 2017. évi járási startmunka mintaprogramok tervezési folyamatának megtervezésre
  6.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi 2/2016. (III.19.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.10.20. - népkonyha; idősek napja; ingatlan megvásárlása;
  1. Előterjesztés népkonyha működtetésére
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés idősek napjának megtartására
  4.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés ingatlan megvásárlására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés egészségügyi alapellátásban dolgozók bérfejlesztésére
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9.  Előterjesztés a 35/2016. (VI.28.) számú határozat módosítására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.09.12. - Tájékoztató 2016. évi költségvetése I.félévi helyzetéről
  1. Tájékoztató Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. félévi helyzetéről
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés az önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának benyújtásáról
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017-es fordulójához történő csatlakozásra
  8. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  9. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátása értékelésének kiegészítésére
  10. Előadó: Takács Edina aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.08.23. vizi közmű; beiskolázási támogatás

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatással összefüggő fogyasztásmérők hitelesítésére
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • a Digi Kft. által létesítendő antennatartó tornyok telepítésére bérleti szerződés kötéséről
  • az egészségházba klíma vásárlásáról
  • hűtőkamra kialakításához saját erő biztosításáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.08.08. - Digi Kft; Korzol Kelet Invest;Szociális ellátás; iskola konyha;

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester>

  3. Előterjesztés a Digi Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő antennatartó tornyok telepítésére, bérleti szerződés megkötésére
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a Korzol Kelet Invest Kft. nyírbátori 0239/1 hrsz. terület elbirtoklási ügyére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés családi nap megtartására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének 9/2016 (VI….) rendelettel módosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján a térítési díjhoz történő hozzájárulás módosítására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés iskola konyhájának visszavételére
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés M34 gyorsforgalmi út nyomvonalának egyeztetésére
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • tájékoztató ,,pilot” program
  • natúr lé doboztervek bemutatása
  • tájékoztató csatornadíj alakulásáról
  • tájékoztató pályázati hiánypótlás eredménytelen benyújtásáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.06.28. - Szociális ellátások / egészségügyi alapellátások

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzati Képviselő testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásra
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés TRV Zrt. 2015. évi beszámolójának elfogadására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés Tiszaszentmártoni Sport Egyesület támogatására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • könyvtár szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
  • pályázat szociális támogatás benyújtására
  • Tájékoztatás Nemes Gyula – növény egészségügyi szaktanácsadás díjáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.05.30. - Gyermekvédelmi feladatok; TIKOSZ beszámoló;

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. éviellátásának az értékelésére
  2. Előadó: Orosz Tímea intézményvezető és Dr. Szép Béláné jegyző

  3. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
  4. Előadó: Varga Béla ügyvezető

  5. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, saját forrás megjelölésére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.05.05. - Költségvetés; kultúrális programtervezet;

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás elfogadásáról
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés a szociális ellátások 2016. évre vonatkozó intézményi térítési díjának módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015 évi tűzvédelmi tevékenysége beszámolójának elfogadására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi ingatlanok vonatkozásában a vadgazdálkodási eljárásokban való képviselő meghatározására, meghatalmazására 2.
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolására, a Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011 (IV.19.) számú rendelete 1. számú függelékének módosítására
  14. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  15. Előterjesztés kulturális programtervezet elfogadására
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Előterjesztés telekvásárlási kérelem elbírálására
  18. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  MET pályázatának módosítása óvoda felújításról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.03.21. - A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása . . . KÖZMEGHALLGATÁS

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
  2.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi ingatlanok vonatkozásában a vadgazdálkodási eljárásokban való képviselő meghatározására, meghatalmazására

  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Közmeghallgatás
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  A közmeghallgatás teljes jegyzőkönyvének szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.05.25. - Ápoló munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálása, stb...

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés ápoló munkakör betöltésére érkezett pályázat elbírálására

  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés 2016-2017-ben induló Start Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási programban való részvételre

  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Egyebek:

  6. 1./ vízpótlást biztosító kút fúrásáról

   2./ Pongó Árpádné Sütő Éva kérelme a Sallai féle ingatlan kibérléséről.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.02.18. - 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés a Ti-Kösz Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatára
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2016.02.03 - ápolónői feladat - költségvetés - TOP pályázatok - betelepítési kvóta

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Zsurk háziorvosi körzet ápolónői feladatainak ellátására vonatkozóan pályázat kiírására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés Varga Béla –Ti-Kösz Kft ügyvezetőjének béremelésére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Tájékoztató T.O.P. keretében jövőben benyújtható pályázatok rangsorolásáról
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés kötelező betelepítési kvótáról való döntésre
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés Szántó Béláné kérelmének elbírálására
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Tájékoztatás Wesley János Többcélú tagintézménnyel való  költségek (víz, elektromos energia, gáz) elszámolásáról
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester
   Egyebek:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015 év
  2015.12.03 - Szociális ellátások; Bursa Hungarica; belső ellenőrzési terv; iparűzési adók

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
  2. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  3. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
  4. Előadó: dr. Szép Béláné jegyző

  5. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok bírálására
  6. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  7. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
  8. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  9. Előterjesztés Mónus Lászlóné nyugdíjazási kérelmének elbírálására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálatára
  12. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  Egyebek:

  • nevelési – oktatási intézményben Mikulás ajándék adományozása
  • Mindenki Karácsonya szervezésére
  • tájékoztatás gyümölcsfák telepítéséről

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.11.11. - Helyi építési szabályzat - családsegítés -gyermekjóléti szolgálat

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Szabályozási Tervének elfogadásáról és helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 8/2006. (V. 29.) rendelet részleges hatályon kívül helyezésére
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok jövőbeni ellátására, a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Egyebek:
  • tájékoztató szociális célú tüzelőanyag pályázat eredményéről
  • tájékoztató idősek napjáról
  • tájékoztató Horváth Tibor földhasználati kérelméről
  • helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.10.12. - Költségvetés-szociális ellátás-beiskolázási támogatás-állattartás helyi szabályai

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi helyzetére
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására
  6. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  7. Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2009. (XI.20.) rendelet hatályon kívül helyezésére
  10. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  11. Előterjesztés tanulmányi szerződés kötésére
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

 • Egyebek:
 • Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.09.07 - Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés 172/14. hrsz. terület rendezésére
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés Kállai István tulajdonában álló 400/25 hrsz-ú ingatlan ügyében érkezett megkeresés megtárgyalására
  4.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés gyümölcsös átadására a Melós Szociális Szövetkezet részére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
  • az „aranyerdő” kitakarításáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.08.17.

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a natúr levek logójának elfogadására
  4.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a 176/14 hrsz. terület rendezésére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés az önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat benyújtására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.07.28.

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulásra
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés önkormányzati vagyonbiztosítási szerződés megkötésére
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2004. (V.01.) rendelet módosítására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés Ti-Kösz Kft.-vel bérleti szerződés megkötésére
  8.  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Tó Vigadóval kapcsolatban érkezett vételi ajánlat megtárgyalására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés Goller Miklós tulajdonában álló ingatlanok megvásárlására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés sertésól kivitelezésének helyszínére
  14. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Előterjesztés települési támogatás biztosítása érdekében pályázat benyújtásáról
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17.  Előterjesztés gyümölcsös telepítéséhez szükséges terület rendezésére
  18. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  19. Előterjesztés 418 hrsz-ú telek megvásárlására
  20. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  21. Előterjesztés Záhony szennyvíztisztító telep vonatkozásában a  költségek felosztására
  22. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  23. Egyebek:
  24. előterjesztés közművelődési keret felhasználásra

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.06.08. - Előterjesztés önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázatának benyújtására

  Részlet:

  N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás pályázatának benyújtására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy pályázat került kiírásra önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásra. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a Táncsics út és a Táncsics-Petőfi összekötő út felújítására. Bruttó 15 millió forint fejlesztési támogatásra lehet pályázni, melyhez 15 % saját erőt kell biztosítani. A szükséges saját erőt a település adó-erőképességéhez viszonyítják. A saját erőt abból a pénzből tudnák biztosítani, amit a viziközmű beruházási társulat visszafizet az önkormányzat részére. Ez a számlanyitási díj és az egy havi törlesztő részlet összege. Már készült egy árazott költségvetés erről az útszakaszról, mert be is kell csatolni a pályázathoz.

  Boros Gyula: Kérdezi, hogy az iskola tetőhéjazatának a lecserélésére lehet-e pályázni:

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ebben a pályázati kiírásban csak állami fenntartó pályázhat, az iskola pedig egyházi fenntartásban van.

  Szabó Károly: elmondja, semmiképp sem szabad kihagyni az ilyen lehetőséget. megemlíti, hogy volt szó róla még a szennyvízberuházás kivitelezésének idején, hogy a Kossuth út ágai lesznek újra aszfaltozva. Ez elhangzott akkor egy lakossági fórumon is.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.05.12. - Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2014. évi tevékenységére

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. 2014. évi tevékenységére
  2. Előadó: Varga Béla ügyvezető

  3. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft. részére rendelkezésre állási díj megállapítására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának a teljesítésére, zárszámadás elfogadására
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásának az értékelésére
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az elfogadására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés a szociális ellátásokról szabályairól szóló rendelet elfogadására
  14. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző ; Orosz Tímea intézményvezető

  15. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Egyebek:
  18. - almafa sorok használatba adásáról
   - Eszeny település részére tartós élelmiszer biztosításáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.05.04. - Előterjesztés nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására

  Részlet:

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy nem készült írásbeli előterjesztés a napirendi ponthoz, csak egy határozat-tervezet, mivel már több éve gyakorlat a településen a szociális nyári gyermekétkeztetés. Korábban is pályázatot kellett benyújtani, ha csatlakozott a település ehhez a programhoz, viszont korábban nem kellett hozzá testületi határozatot csatolni. Most viszont ezt is kéri a pályázat. Az idei éven is a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számához köthető a pályázatban-és nyári gyermekétkeztetésben részt vevők köre. A hátrányos helyzetű településeken, melyek mi is vagyunk – önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55 %-a után nyújtható be pályázat, azon túl ugyanennyi számú gyermek után önerőből. Ez az elmúlt évekhez képest 5 % emelkedést jelent. Sajnos az erre fordítható napi összeg nem változott: 440 Ft az egy gyermekre jutó támogatás. Ennek 20 %-a fordítható az étkezéssel felmerülő költségek fedezésére. Ez sem új keletű. Idei évtől él azonban az a szabályozás, hogy nem követelmény az alapanyagra fordított összeg 30%-ának megyén, szomszédos megyén vagy település 40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, mindössze csak előnyt jelent. Szintén előny, ha a gyermekeknek szabadidős program biztosítását vállaljuk. A tervezhető időtartam: június 16-augusztus 28 közti időtartam min. 43 maximum 53 nap. Kéri a képviselők javaslatát arra vonatkozóan, hogy hány napra pályázzanak, legyen-e szabadidős program, önerőt biztosítsanak-e a nyári étkeztetéshez?

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.03.30. - Közmeghallgatás tartása

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet elfogadására
  2. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  3. Közmeghallgatás tartása
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Egyebek:
  6. új gépjármű beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról

  Részlet: "...Papp Zoltánné: A Táncsics úton a tejcsarnok mellett van két csavarfűz. Azt nem lehetne-e kivágni, tekintettel arra, hogy tele van pihékkel. Azt is megemlíti, hogy a konzervgyárnál a kamionok kifordulása nagyon veszélyes, azzal valamit

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már sokat foglalkozott a testület a tómederrel. Jó pár éve, amikor sikerült egy szintre eljutni küllemileg, esztétikailag, megfelelt az elvárásoknak. A rendkívül aszályos időjárás azonban megpecsételte a sorsát. Keresik a megoldást. A Tiszából víz feltöltést kezdeményezhetnének, azonban annak a költsége nagy, mely nem áll rendelkezésre. A környezetét rendbe fogják tenni, hogy rendezett képet mutasson, még akkor is ha nem lesz víz a tómederben. A Start közfoglalkoztatási program keretében indulna el a sertéstartás, 1 anyakoca és 5 malac megvásárlásával, mely a tósornál kerülne elhelyezésre, a hátsó részben, hogy minél kisebb mértékben érintse a lakókat. Ott lenne istálló és karám, ahol az állatok tartása biztosított lenne. Megemlíti, hogy a tejcsarnok melletti fák kivágására hamarosan sor kerül, hiszen az utat elárasztják pihékkel.

  Orbán Ferencné: A tósoron is javasolja a fák kivágását, hiszen nyáron három hétig szenvednek a pihék miatt. Nem javasolja a tósoron az állatok tartását. A tósorra tervezték a szabadidő központot, parkot, még a színpad alapját is megépítették. Ha esős idő van, azt a területet elárasztja a víz. Azt sem látja, hogy ott hogy lesz megoldva a vízellátás. Ott fel kell építeni takarmánykeverő épületet, nem beszélve a szagról, amit áraszt. Javasolja, hogy vigyék távolabb az állattartást. ..."

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.02.25. - Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a módosítására . . .

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés a polgármester szabadsága ütemezésének a jóváhagyására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetésére
  6. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  7. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a módosítására
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az elfogadására
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés a szociális ellátásokról szabályairól szóló rendelet elfogadására
  14. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  15. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal javaslatára
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Előterjesztés a TRV Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadására
  18. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  19. Előterjesztés a közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  20. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  21. Egyebek:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.02.12. - Előterjesztés a Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az elfogadására
  Részlet:

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az államháztartási törvény értelmében az önkormányzat költségvetését 2015. február 15. napjáig kell beterjeszteni a képviselő-testület elé. A rendelet-tervezet elkészült, melyből látható, hogy az önkormányzat bevétele 87.080 ezer forint, viszont a kiadása 93.787 ezer forint. Ebből is látható, hogy forráshiánnyal tervezzük a költségvetést, mert nincs annyi bevétele az önkormányzatnak, mint amennyi pénzt kiadásra kell fordítani. Ezt a forráshiányt az előre nem látható bevételekkel, illetve az előző évi pénzmaradvánnyal tudjuk kezelni. Ezen kívül pályázatot fogunk benyújtani a régi nevén említett ÖNHIKI támogatásra.

  Szabó Károly: Javasolja, hogy menjenek végig a bevéti és a kiadási előirányzatokon.

  Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy, hogy mit jelent a zöldterület gazdálkodás és ez átjárható-e?

  Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy ezt az előirányzatot a zöldterületek, parkok fenntartásához kapja az önkormányzat. Ez az előirányzat átjárható. Megemlíti, hogy az önkormányzatnak alacsony az adóerő képessége, ezért az önkormányzat 2 877 074 Ft korrekciós támogatásban részesül.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2015.01.07. - Előterjesztés a víziközmű vagyon értékelésére kötött megbízási szerződés módosítására
  Részlet:

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már négy éve foglalkoznak a településen a start közfoglalkoztatási programokkal, mint közfoglalkoztatási lehetőséggel. Ezt megelőzően hosszabb, rövidebb időtartamú programok voltak a településen. A start közfoglalkoztatási program hét pillérre épült. Indulása eltérően valósul meg, eltérő időszakban. Most is lesznek olyan programok, melyek már márciustól indíthatóak, de lesznek olyanok, melyek időjárás függőek. Legutóbb bizottsági ülésen foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Elkészítették az előzetes terveket, melyeket a 2015-ös évben meg kívánnak valósítani. A mezőgazdasági programok márciusban indíthatóak. Ha a jelenleg futó programban részt vevő létszámból vissza akarnak dolgozókat hozni, akkor nem indulhat március 1-el a program, csak március 10-el. Megemlíti, hogy a munkaügyi központ táppénzt nem fizet, azt nem finanszírozza. A táppénzt a munkáltatónak, az önkormányzatnak kell megfizetnie.

  Mezőgazdasági program indítását március 1-től 2016. február 28-ig tervezik, 84 fő foglalkoztatásának a figyelembevételével.

  A helyi sajátosságokra épülő program keretében 2015. május 1. napjától 2015. november 30-ig terjedő időszakban ládagyártást, konténer és kisebb gyűjtő láda gyártását tervezik 10 fő részvételével.

  A belvíz elvezetési program 2015. április 1-én kezdődne és november 30-ig tartana, itt 10 főt kívánnak foglalkoztatni.

  A mezőgazdasági utak rendbetételére 2015. április 1-től 2015. november 30. napjáig 10 főt szeretnének foglalkoztatni.

  Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2015. április 1. napjától 2015. november 30. napjáig 11 főt kívánnak foglalkoztatni.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014 év
  2014.12.15. - Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft működésével kapcsolatos döntések meghozatalára
  Részlet:

  Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a legutóbbi ülésen úgy döntöttek, hogy az ügyvezetői feladatok ellátására benyújtott pályázatot nem fogadják el, nem bízzák meg Szabó Bélánét az ügyvezetői feladatokkal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságnak kell, hogy legyen ügyvezetője és legyen felügyelő bizottság, javasolja, hogy továbbra is Varga Béla legyen az ügyvezető, akit határozatlan időre nevezzenek ki. A felügyelő bizottság tagjait pedig öt évre bízzák meg. Megemlíti, hogy legutóbb abba a hibába esett a testület, hogy december hónapban lejárt a vezetés megbízatása és csak március 28. napjával hozott a testület döntést. Ezt megelőzve javasolja, hogy a hozzanak döntést a vezetés megbízatásáról.

  Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.12.08. - Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vagy megszüntetésére

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vagy megszüntetésére
  2. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  3. Előterjesztés Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére 
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok bírálására
  6. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  7. Előterjesztés Dr. Pavlovics Miklós közalkalmazotti jogviszonyának létesítésére
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés Ti-Kösz Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatalára
  12. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  13. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  14. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  15. A 2014. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  16. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  17. Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában való önkormányzati képviseletre
  18. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  19. Előterjesztés 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
  20. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  21. Egyebek:
  22. tiszaszentmártoni családok ajándékutalványban részesítéséről

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.11.27. - Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására.

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázatnak köszönhetően az önkormányzat 157 erdei m3 fa vásárlásához kapott támogatást. A BM rendelet értelmében az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia azon  jogosultak körét, akik a szociális helyzetűk alapján rászorultak a támogatásra. A rendelet felsorolja, hogy kik azok, akiket a tűzifa osztásnál előnyben kell részesíteni. Arról is döntenie kell a testületnek, hogy meddig lehet a kérelmeket benyújtani, ki legyen a kérelmek elbírálója és meddig hozzák meg a döntésüket.

  Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a kérelmeket a szociális bizottság bírálja el. A kérelmeket 2014. december 12. napjáig lehessen benyújtani és a kérelmek december 16-ig kerüljenek elbírálásra.

  Boros Gyula: Javasolja, hogy a kérelem nyomtatvány kerüljön pontosításra. A nyugdíjas szó helyett azt tűntessék fel, hogy milyen egy főre jutó jövedelem esetén lesz valaki jogosult a szociális tűzifára. Javasolja továbbá, hogy a kérelem is tartalmazza, hogy nem jogosult tűzifára, aki erdőgazdálkodó, vagy erdőtulajdonos.

  Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint a kérelmeket a testületnek kellene elbírálnia.

  Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy elég magas összegben határozták meg az egy főre jutó jövedelmeket, szinte mindenki fog támogatásban részesülni, nem kell kérelmeket elutasítani, ezért javasolja, hogy a bizottság döntsön a kérelmekről

  Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az elhangzott módosító javaslatokkal, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.11.05. - Előterjesztés Ti-Kösz Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

  TÁRGYSOROZAT

  1. Előterjesztés Ti-Kösz Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. A Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt év márciusában döntött a képviselő-testület arról, hogy az ügyvezető és a felügyelő bizottság megbízatását 2013. január 1. napjától  2014. december 31. napjáig meghosszabbítja. Ez azonban a mai napig nem került a cégbíróságon átvezetésre, tekintettel arra, hogy a testület visszamenőleges hatállyal nem hozhatott volna határozatot. Ezt a rendezetlen állapotot meg kell szüntetni. Úgy gondolja, hogy a TI-KÖSZ Kft-t nem kellene megszüntetni, ennek a cégnek a tevékenységi körét kellene bővíteni. Be kellene emelni a natur almalé gyártást a tevékenységi körébe. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a cég elvesztette a közhasznúságát 2014. június 1-től, így a nevében ez a megfogalmazás nem szerepelhet. A nonprofit megnevezést sem kellene megtartani, mert az korlát lesz az önkormányzat számára. A nonprofit szervezet nyereségét nem használhatja fel az alapító, azt a cégbe vissza kell forgatni. Azt a pénzösszeget, amit az önkormányzat bevállalt ezen tevékenység létrehozása kapcsán, azt szeretné vissza kapni. A helyiséget és az eszközöket bérbe kell majd adni a kft-nek.

  Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy az ügyvezető és a felügyelő bizottság megbízatása 2013. március 28-tól 2014. december 31-ig szóljon, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.10.27. - Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről

  TÁRGYSOROZAT

   

  1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről
  2.             Előadó: Mónus Zoltánné HVB elnöke

  3. Képviselők eskütétele
  4. Polgármester eskütétele
  5. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
  6.              Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  7. Előterjesztés alpolgármester megválasztására szavazatszámláló bizottság létrehozására
  8.             Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés alpolgármester választására, eskütételére, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására
  10. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  11. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására
  12.             Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  13. Előterjesztés Önkormányzati Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztására
  14.             Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  15. Külsős bizottsági tagok eskütétele

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.10.02. - Tájékoztató Tiszaszentmárton Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

  TÁRGYSOROZAT

  1. Tájékoztató Tiszaszentmárton Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről
  2. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
  4. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5. Előterjesztés a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztására
  6. Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  7. Előterjesztés a Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. elbirtoklási ügyére
  8. Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  9. Előterjesztés Nemes Gáborné üzlethelyiség bérlete iránti kérelmének elbírálására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.09.24. - Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának a felhasználására – Táncsics út útfelújítási munkálatának kivitelezője kiválasztására

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásának a felhasználására – Táncsics út útfelújítási munkálatának kivitelezője kiválasztására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy korábbi egyeztetésen rangsorolták a Táncsics út felújítására beadott pályázatokat. Megemlíti a munka elvégzésére a 7 pályázó közül 3 pályázónak van esélye. Ettől a három pályázótól kértek igazolást a referencia munkáikról és kérték a kivitelezőket, hogy a költségvetési kiírásba ágyazzák be az elvégzendő feladatokat. Ez a három pályázó a DELTA-ROAD Four Kft, az Expert-Tech Clean Kft és az INOX-THERM Fft. A műszaki ellenőri feladatokat Kiss Róbert fogja ellátni. Kiss Róberttel és Szabó Sándorral arra az álláspontra jutottak, hogy a Delta-Road Four kft ajánlatát fogják javasolni elfogadásra a képviselő-testületnek. Van egy szerződés-tervezet, melyet még lát kell nézni a garanciális idő tekintetében, illetve a munkadíj kifizetésére vonatkozóan.  Amennyiben az AC 11-es minőségű aszfalt megfelelő, abban az esetben kerül sor a munkadíj kifizetésére. Műszaki szakértőt is fogadtak, melynek a díja településenként 80 ezer forint + áfa. A műszaki ellenőr részére településenként 50 ezer forintot kell fizetni. A labor díja kb. 30 ezer forint, de ezeket vállalkozási díjban kívánják érvényesíteni. Tájékoztatásként megemlíti, hogy 1 km hosszú útszakaszt fognak felújíttatni a központtól a buszfordulóig 4 méter szélességben, mindkét oldalon 0,5 m szélességben zúzottkő padka készítéssel. A település helység név táblájáig terjedő szakasznak a kátyúzási munkálatai is el lesznek végezve. Javasolja, hogy Delta-Road Kft ajánlatát fogadja el a képviselő-testület. A kft a felújítási munkák elvégzésére bruttó 15.900.083 forintos árajánlatot nyújtott be.  Jók a referenciái. Dolgozott a cég Benken, Tuzséron az Erdértnél, a Taurusnál.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.08.28. - Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátása értékelésének a kiegészítésére
  • Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak a megválasztására

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi ellátása értékelésének a kiegészítésére

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadására

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • Előterjesztés a Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő csatlakozásra, fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele céljából

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés az ivóvízhálózat és a csatornahálózat gördülő fejlesztési tervének az elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés beiskolázási támogatás nyújtására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés általános iskolai tanulók tankönyvtámogatására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • a TI-KÖSZ Kft részére pénzeszköz átadásáról
  • almafák művelésre történő visszaadásáról Szabó Gáspárné részére

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.07.31. - Előterjesztés a Táncsics út felújításának kivitelezője kiválasztására

  Szűcs Dezső: polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 települési képviselő jelenlétével határozatképes.
  Ismereti, hogy a meghívóban szereplő napirend megtárgyalására nem kerülne sor, Zsurk település sincs jelen, mivel a műszaki ellenőrrel, és az árajánlattévőkkel történő egyeztetés még mindig zajlik, nem sikerült teljesen döntésre előkészíteni az ügyet.
  Javasolja a képviselő testületnek, hogy az egyebek napirendi pontokkal folytassák,  a képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyet értett ezzel.
  Egyebek:

  1. 010/1 hrsz-ú terület árverezési eljárásában való részvétel

  Szűcs Dezső: elmondja, hogy a megvásárolt 172/16-os hrsz-ú területhez közvetlenül kapcsolódó 010/1 hrsz-ú terület árverezésére kerül sor. Az árverezés lezárására augusztus 11-én 8:00kor kerül sor.  A terület ½ részben Goller Ákos, ½ részben pedig Goller Mónika tulajdonát képezi. Csak a GollerMónika tulajdoni része kerül árverezésre, melynek kikiáltási ára: 50 000FT. A terület mindössze 2 606 m2, ennek fele ugye 1 303 m2, mint kivett major szerepel a megnevezése. Felteszi a kérdést, hogy az Önkormányzat induljon e az árverezésen ennek megszerzésére.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.07.21. - Egyeztetés a 2014.08.09. napján megrendezésre kerülő falunappal kapcsolatban

  Szűcs Dezső: polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat, megállapítja, hogy a testület határozatképes., mivel jelen van 7 képviselőből 5 fő.
  Javasolja, hogy lépésenként haladjunk a programtervben. Először is beszéljünk a fellépők fogadásáról, az öltözőről, ellátásukról/vendéglátásról?!
  Tóth Tamás: Elmondja, hogy a színpad mellé gondolta elhelyezni a két öltöző sátrakat, amit ők hoznak, így egyforma is lesz, két darab 6x 3 m-es. Kér bele székeket és padokat, amire be lehet készíteni a fellépőknek egy kis ásványvizet, kávét poharat, illetve tud rá pakolni. A fellépők ellátásáról ők gondoskodnak, de ezen felül ha az Önkormányzat gondolja, megvendégelheti őket. Elmondja, hogy egy kollegájuk részt vesz a rendezvényen, aki kifejezetten az elszámolásban lesz segítségünkre, ő gondoskodik az arculati elemek elhelyezéséről, és a helyszínre érkező ellenőrzés lefolytatásának zökkenőmentességéről.
  Szűcs Dezső: az áramszükségletről és a helyszín biztosításáról érdeklődik. Ki lesz a konferanszié, a bejelentéseket kinek kell megtennie a hatóságok felé?
  Tóth Tamás:elmondja, hogy Takács Edina megbízott aljegyzővel már egyeztetett többször ezekről. Tudomása szerint a hatóság felé megtörténtek a bejelentések. Az áram vételezését a technikus kollegája tudja megmondani pontosabban, de általában 3X 63 A-re van szükség 5-csatlakozóval. A színpadot, mivel jelentős értéket képvisel a hang- és fénytechnika, csak aznap hajnalban fogják elkezdeni építeni, várhatóan 10 órától már meg fog szólalni a hang.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.06.26. - Gyermekvédelmi feladatok,költségvetési rendeletek, almalé gyártó gépsor

  TÁRGYSOROZAT

  • Előterjesztés a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásának az értékelésére

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
  Orosz Tímea intézményvezető

  • Előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött megbízási szerződés módosítására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a TI-KÖSZ Kft 2013. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a 2014. évben esedékes jubileumi jutalmak rendezésére

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a natúr almalé gyártó gépsor beszerzéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítésére

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • orvosi szolgálati lakás felújításáról, bővítéséről
  • natúr almalégyártó üzem engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítéséről
  • pénzeszköz rendelkezésre bocsátásáról
  • közérdekű munkavégzésről

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.05.30. - Előterjesztés a közbeszerzési eljárás nyertesének a kiválasztására

  Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a natúr almalé gyártó gépsor értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a megvásárlására közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt. A közbeszerzési eljárást Dr. Kovács Krisztina egyéni vállalkozó folytatta le. Az ajánlattételi dokumentáció három cég részére került kiküldésre. Az IMOBILE Kft, a Planet Technology Kft és a Synergon Consulting Kft részére. Ajánlattételi határidőre egy pályázat érkezett. Pályázatot az IMOBILE kft nyújtotta be. Ajánlata szerint a gépsor leszállítását nettó 24.603.150 forintért vállalná. A benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság véleményezte és támogatta a gazdasági társaság pályázatának az elfogadását. A eljárás tárgyalásos eljárás volt. A tárgyalás tartására tegnap délután 16 órakor került sor. A társaság ügyvezetője Tatár Tamás kérte, hogy a testület változtasson a fizetési hatásidőn. Ő nem kér előleget, mint az szerepelt az ajánlattételi dokumentáció szerződés-tervezetében. Arra kéri a testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a gépsor leszállításakor megkaphassa a vételár 90 %-át. A vételár a csatlakozások kiépítését is tartalmazza.

  Boros Gyula: Ha nincs más ajánlat, csak ezzel tud a testület foglalkozni. A bíráló bizottság az ajánlatot átnézte, az az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak megfelel. Javasolja az IMOBILE Kft ajánlatát elfogadni.

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a beüzemelésig még nagyon sok pénzt kell költenie az önkormányzatnak. Megemlíti, hogy Tatár Tamás azt is megemlítette, hogy neki is van egy csapata, aki a villanyszerelési munk ákat el tudná végezni. Nekik órabért kellene fizetni és szálláslehetőséget kellene biztosítani. Véleménye szerint ez egy három napos munka lenne.  Korábban Bakó Attila vállalkozóval váltottak szót a munkák elvégzéséről. Még burkolni kell, a vizet be kell vezetni. Engedélyes terveket, kiviteli terveket el kell készíttetni. Engedélyes tervet 650 ezer forint + áfá-ért, kiviteli terveket 975 ezer forint + áfá-ért készítené egy vállalkozó. Véleménye szerint más tervezőt is meg kell keresni. A gépsor engedély nélkül nem üzemelhet. Arról is döntést kell majd hoznia képviselő-testületnek, hogy miből fogja finanszírozni a gépsor árát. Attól tart, hogy a hitel felvétele nem lesz elkerülhető. Abban is gondolkodhatnak, hogy a lekötött betétet használják a vételár kiegyenlítésére. Fontos lenne, hogy találjanak valakit, aki összefogja ezeknek a munkáknak a végzését és vezényli a termelést. Olyan ember kellene, aki megbízható, aki lelkiismeretes és műszaki érzéke is van. Ha tényleg akarnak termelni, akkor sok mindent intézni kell. Meg kellene alakítani a szociális szövetkezetet is.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.05.14. - Előterjesztés a háziorvosi praxiskörzeten feladatot ellátni kívánó személy bemutatkozására

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a háziorvosi praxiskörzeten feladatot ellátni kívánó személy
  bemutatkozására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester
                Pócsikné Vakula Ágnes polgármester

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy Dr. Berényi István háziorvos 2013. május 31. napjával nyugdíjba vonult. A praxis betöltetlenné vált, melyet helyettesítéssel tudtak kezelni. Dr. Kalmár József és Dr. Tolcsvai Melinda látták el a helyettesítő feladatokat.  A két orvoson kívül Dr. Pavlovics Miklós is  ellátja a helyettesítési feladatokat, akivel május hónapban úgy indultak, hogy ő lesz az az orvos, aki a két településen közreműködik a háziorvosi feladatok ellátásában. A praxisjog értékesítésére nyitva álló idő után töltötte volna be az állást, december 1. napjától. Majd Pavlovics doktor egészségi állapota megromlott és nem tudott eleget tenni ennek a feladatnak. Időközben felépült és úgy nyilatkozott, hogy amíg nem lesz végleges megoldás, addig közreműködik a helyettesítési feladatok ellátásában. Rácz doktorral 2013. decemberében találkozott. Akkor tájékoztatta, hogy ez a megüresedett praxis háziorvost keres. Tájékozódott a település kondicióiról, de akkor még nem tudott pozitív választ adni. Azt kérte, hogy 2014. március végén térjenek vissza erre a történetre és akkor már fog tudni válaszolni, hogy érdekli-e a praxis, vagy nem. Eleget tett a megkeresésnek és ekkor már doktor úr pozitívan reagált. Személyesen is találkoztak rövid időn belül. Felkereste a zsurki polgármester asszonnyal Dr. Halmay Balázst, aki nem látta akadályát ennek a foglalkoztatásnak. Elmondta, hogy ebben az esetben fel kell venni a kapcsolatot az OALI-val, mert a tartósan betöltetlen praxis esetében rajta keresztül történik a foglalkoztatás, az OALI finanszírozza az orvos bérét. Ez addig lesz így, amíg a háziorvos meg nem szerzi a szakvizsgáját, ami leghamarabb két év. Elő fognak írni heti két képzési napot, melyből egyet oktató kórházban kell eltölteni. Az egyik munkanap, a másik munkaszüneti nap lesz. Doktor úr eljött most a településre azért, hogy a képviselő-testületekkel is találkozzon és bemutatkozzon.

  Dr. Rácz Attila: Elmondja, hogy ő hajdúdorogi születésű, a felesége pedig eperjeskei. Innen került látóképbe, polgármester úr felvette vele a kapcsolatot azzal, hogy ennek a két településnek az egészségügyi ellátását megpályázhatná. Tanulmányaiból 4 évet Németországban, Kölnben végzett. Nyíregyházán töltött két évet, mint szövettanász. Felesége gyógyszerésznek tanul, ezért, gondolta, hogy jó lenne visszakerülni Debrecenbe. Ott az urológiai osztályon dolgozott, operált, osztályos orvos volt. Ott a főnökével nem jutottak közös nevezőre, ezért úgy gondolta, hogy olyan helyet választ, ahol képezheti magát. A házi orvostan felé  orientálódott, melynek befejezésére várhatóan 2 éven belül sor került. Most ezt a feladatot az OALI-n keresztül tudná ellátni. Jelenleg belgyógyászati osztályon dolgozik és előre láthatólag 20104. november 1-el tudja leghamarabb ezt a pozíciót elvállalni. Megtörténtek az első lépések az OALI-val és korábban egyeztettek az ANTSZ-szel is.  Jövőbeni tervei között elsősorban a szakvizsga a legfontosabb. Felesége hamarosan végez a Debreceni Egyetemen. Tervei között szerepel egy kézi gyógyszertár létesítése, később pedig egy igazi gyógyszertár létrehozása. Mind a két polgármester részéről felajánlásra került a szolgálati lakás, de úgy döntöttek a tiszaszentmártoni lakást szeretnék elfoglalni. A kertet is szívesen használnák. Részt vett már rendelésen, figyelte a lakosság összetételét, a betegségeket, a szociális helyzetet és lát benne fantáziát. November 1-től jönne dolgozni, de már nyáron szeretne megjelenni további rendelésen, hogy ismerkedjen az itt lakókkal. Minden családi orvosi praxis más és más. Lehetőséget lát arra is, hogy a záhonyi központi ügyeletben részt vegyen. Az ügyeletszervezőkkel jó kapcsolatot ápol. Tájékoztatásként megemlíti, hogy amíg ő ezt az álláshelyet betölti, az OALI fogja a foglalkoztatását biztosítani.
  Ebből adódóan a körzet finanszírozása meg fog emelkedni. Ő 4 napot lesz a két településen. Egy napot kórházban is kell töltenie minden héten. Egy hétközi és egy hétvégi napon lesz a képzés. Ez nem lehet hétfő és nem lehet péntek. Akkor helyettesítő orvos lenne a két faluban, melynek szintén az OALI fizeti a bérét.  

  Pócsikné Vakula Ágnes: Örül annak, hogy fiatal orvos fog jönni a két településre. Véleménye szerint nem mindig a gyógyszer gyógyítja a beteget, kell a jó szó is. Úgy látja, hogy a helyettesítés miatt nagyon sok kártyát átvittek a betegek Mosolygó doktorhoz, de bízik abban, hogy a doktor azokat vissza fogja szerezni. A lakosságot tájékoztatni fogják az új orvos jöveteléről.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.05.14. - Előterjesztés közbeszerzési szabályzat elfogadására

  TÁRGYSOROZAT

  Előterjesztés közbeszerzési szabályzat elfogadására      

   Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindítására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés natur almalé gyártó gépsor beszerzéséhez ajánlattételi dokumentáció elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.05.08. - Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülése

  TÁRGYSOROZAT

  • Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése módosítására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának teljesítésére, zárszámadás elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a Határrendészeti Kirendeltség vezetője kinevezésének véleményezésére

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a Polgári Bank Zrt-től terület megvásárlására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a natúr almalé gyártó gépsor beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyére

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Egyebek:
  • a Polgárőrség 2013. évi támogatásának a lezárásáról
  • Szabó Zoltán kérelmének elbírálásáról
  • Horváth Béla kérelmének elbírálásáról
  • László Attila kérelmének elbírálásáról
  • óvoda szülői szervezete által benyújtott  kérelem elbírálásáról
  • TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft első negyedéves gazdálkodásáról
  • a települési monográfia elkészítéséről

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.03.03. - Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására

  Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 települési képviselő jelenlétével határozatképes. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 5 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a megállapítására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a képviselő-testületnek meg kell állapítania a költségvetési évre vonatkozó saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit.  Ez a fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek az 50 %-át. Mindenki előtt ismert, hogy önkormányzatnak ilyen irányú kötelezettsége az almafák árából mutatható még ki. A határozat-tervezet 1. mellékletében látható, hogy ez milyen nagyságrendű.

  A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.02.10. - Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. éviköltségvetésének az elfogadására

  1./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi
  költségvetésének az elfogadására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  2./ Előterjesztés Vincze Béla ingatlan tulajdon megvásárlása iránt benyújtott
  kérelmének elbírálására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • tájékoztató a szociális központ jelzéséről étkezés ügyben
  • tájékoztató a választással kapcsolatos eseményekről a településen
  • tájékoztató a szociális központ költségvetésének hiányosságáról
  • tájékoztató az egészségházban zajló felújításról
  • javaslat a teleház pályázat finanszírozásával kapcsolatos pénzeszköz átadásról
  • megállapodás TRV-nek történő adatszolgáltatás teljesítéséről
  • határozat natúr almalé gyártó gépsorhoz eszköz beszerzéséről

  M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:

  • Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  • Takács Edina megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.01.23. - Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására

  TÁRGYSOROZAT

  1.) Előterjesztés Feka Bertalan fa kerítés megvásárlására benyújtott kérelmének elbírálására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  2.) Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   

  Egyebek:

  • Tájékoztatás Start közmunka programról
  • Tájékoztatás orvosi szoba kialakításáról
  • Tájékoztatás 172/16 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
  • Tájékoztatás könyvelési program megvásárlásáról
  • Tájékoztatatás Lakatos Jószef csoportvezető utólagos díjazásáról

  M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:

  • Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  • Takács Edina megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2014.01.09. - Tiszaszentmárton 172/16 hrsz-ú belterületi telephely, ingatlan megvásárlása

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1./ Előterjesztés a Tiszaszentmártoni 172/16 hrsz-ú belterületi telephely, ingatlan megvásárlására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Egyebek:

  • a háziorvosi szolgálatban minőségirányítási rendszer bevezetéséről
  • falunap megszervezéséről
  • Tiszaszentmárton Község Önkormányzat honlapjának a karbantartásáról

  M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:

  • Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  • Takács Edina megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013 év
  2013.12.07. - Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

  1./ Előterjesztés a 2013. évi közmeghallgatás beszámolójára
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  2./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
  keretében benyújtott pályázatok bírálására 
  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  3./  Előterjesztés természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
  szóló rendelet elfogadására
  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • a szociális tűzifa vásárláshoz a saját erő és a szállítás költségének a biztosítására

  Egyebek:

  • „Mindenki Karácsonyának” megszervezéséről
  • Közmunka programban közreműködők  anyagi elismeréséről

  M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:

  • Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  • Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal vezetője
  • Takács Edina megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.10.08. - Előterjesztés a TI-KÖSZ Kht. 2013. évi féléves beszámolójának az elfogadására
  • Előterjesztés a TI-KÖSZ Kht. 2013. évi féléves beszámolójának az elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester
  Szabó Zoltánné előadó

  • Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátása értékelésének kiegészítésére

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  • Egyebek:
  • a  térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
  • pince kialakításáról
  • a  térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről
  • Eszeny települési önkormányzat részére anyagi támogatás biztosításáról

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.09.17 - Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  • Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  • Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből részvény vásárlására, Víziközmű vagyonértékelésére közbeszerzési eljárás lefolytatására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   

  • Egyebek:
  • a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról
  • a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
  • tartalékkeretből pénzeszköz felhasználására mérleg, pótkocsi megvásárlása
  • régi vaskapu értékesítése

  M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:

  • Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  • Takács Edina megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.08.15. - DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság – fogászati előszerződés megkötése tárgyában benyújtott – kérelmének megtárgyalására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy jelenleg a fogászati alapellátás a Molár 95 Bt keretén belül történik. Jelenleg két dologban kell a képviselő-testületnek döntést hoznia. Egyik, hogy a jövőbeni feladatellátás érdekében az előszerződést jóváhagyja-e a testület. A másik pedig az, hogy havi 50.000 Ft-os kötelezettségvállalás fogalmazódott meg lakosságarányosan a rendelő fenntartásához, ezt biztosítja-e a testület. Ez Tiszaszentmárton esetében havi 7416 Ft-ot fog jelenteni. A jelenlegi feladatellátás során ilyen kötelezettségvállalásra nem került sor, a feladatellátás az OEP finanszírozásból valósult meg. Kazamér doktor a rendelő használatáért bérleti díjat fizetett a záhonyi önkormányzat részére.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.08.08. - Start Közfoglalkoztatás második 6 hónap munkaerőigényének kezelése

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkoztatás második 6 hónap munkaerőigényének kezelése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szabó Károly, bizottság elnöke: felkéri Dancs Tündét, és Böröcz Jánost, hogy ismertessék, mennyire vannak megelégedve a munkavállalókkal, milyen ütemben haladnak a tervezett munkálatok, van e javaslat a esetlegesen kiesők helyére.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.07.25. - Helyi Esélyegyenlőségi Program

  Tartalom

  Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 233
  Bevezetés 233
  A település bemutatása 235
  Értékeink, küldetésünk 235
  Célok 236
  A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 238
  1. Jogszabályi háttér bemutatása 238
  2. Stratégiai környezet bemutatása 240
  3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 243
  4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 258
  5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 267
  6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 271
  7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 274
  8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 277
  9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 279
  A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 279
  1. A HEP IT részletei 279
  A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 279
  A beavatkozások megvalósítói 283
  Jövőképünk 286
  2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 287
  3. Megvalósítás 298
  A megvalósítás előkészítése 298
  A megvalósítás folyamata 298
  Monitoring és visszacsatolás 300
  Nyilvánosság 301
  Érvényesülés, módosítás 302
  4. Elfogadás módja és dátuma 304

  Teljes program szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.07.25. - Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének a lehetőségéről

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy (1. tsp.) Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének a lehetőségéről
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester
                 Tatár Tamás Imobile Kft ügyvezetője

  Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés ideiglenesen dohánytermék kiskereskedelemmel foglalkozó személy megjelölésére
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának az elfogadására
  Előadó: Barabás Ágota védőnő

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.07.04. - Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű beruházási társulás társulási megállapodásának a felülvizsgálata

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  TÁRGYSOROZAT

  1. Tárgy : Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű beruházási társulás társulási megállapodásának a felülvizsgálatára

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   

  1. Tárgy : Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának a jóváhagyására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

   

  1. Előterjesztés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.06.13. - Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése   

            Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében 4 fő munkavállaló kiesett, közülük volt, aki Budapesten volt aki a Nyíregyházi Lego gyárban talált munkát.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.05.30. - Előterjesztés a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadására

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2012. évi közhasznúsági jelentésének az elfogadására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

               
  Szűcs Dezső: Ez év márciusában tárgyalta a képviselő-testület a TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft beszámolóját, most pedig a közhasznúsági jelentés került testület elé. Elmondja, hogy márciusban hozott egy döntést a képviselő-testület a törzstőke leszállításáról, de azt nem kellene a cégbíróságon átvezettetni.

  Dr. Szép Béláné: Ő is beszélt a könyvvizsgálóval, de ezt a lépést a könyvvizsgáló sem támogatta. Elmondása szerint ezzel tovább nő a felhalmozott veszteség.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.05.23. - a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának értékelésére

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  N a p i r e n d i    p o n t o k

  1./ Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásának értékelésére
  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző
                Orosz Tímea Szociális Központ vezetője

  2./ Tárgy  Előterjesztés a „köz szolgálatáért” elismerő cím alapítására és adományozásának rendjére
  Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző

  3./ Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a módosítására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  4./ Előterjesztés közszolgálatáért elismerés adományozására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  5./ Egyebek
                          - erőgép vásárlása
                          - házi átemelők kiváltása
  Meghívottak:

  1. Dr. Szép Béláné jegyző
  2. Orosz Tímea szociális központ vezetője

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013. 05. - Előterjesztés a Tiszabezédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésére

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a Tiszabezédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésére

  Előadó: Daku Attila polgármester
  Szűcs Dezső polgármester 

  Szűcs Dezső:  Az előterjesztés a meghívott pénzügyes kollegák közreműködésével készült. Tiszaszentmáton Pénzügyi Bizottsága tárgyalta az előterjesztést. Észlelték, hogy egy elírás van az előterjesztés 2. oldalán szereplő dologi kiadások összesített számsorában. Az ott szereplő 34 400 forint összeget kellene módosítani 7 830 forintra. Részünkről megfogalmazódott még a számok mögött rejlő tartalom hiányossága. Korábban a Pénzügyi Bizottsági üléseken részletesen megismerhettük azokat a számsorokat, amelyek a főszámok mögött rejlenek. Kérem, hogy a jövőben így készüljenek az előterjesztések.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.05.16. - Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése   

            Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében egy fő munkavállaló, nevezett Pongó Róbert,  nem vállalja a további foglakoztatást arra hivatkozva, hogy 3 kiskorú gyermekét egyedül neveli, és a napi 8 órás munkavégzés mellett nem tud róluk megfelelően gondoskodni. Polgármester tájékoztatta arról a munkavállalót, hogy felmondása esetén a szociális ellátása (FHT.) egy évre megvonásra kerül. Munkavállaló ebbe beleegyezet.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.05.08. - 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében némi fluktuáció észlelhető, és a munkahelyet létesítettek helyére új munkaerőt szükséges kijelölni. A mezőgazdasági programban Lakatos Vilmos, a belvíz programban Kutasi Balázs helyett kellene kijelölni a munkaügyi központ nyilvántartása alapján álláskeresőket.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.04.23. - Határozat kivonatok 20/2013-tól 28/2013-ig

  Részlet:

  20/2013. (IV.23.) számú

  H a t á r o z a t a

  A háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetéséről

   

  A képviselő-testület:

  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a.) pontja alapján Dr. Berényi István háziorvos közalkalmazotti jogviszonyát – a közalkalmazott kérelmére - 2013. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Egyetért azzal, hogy Dr. Berényi István háziorvos településen végzett lelkiismeretes munkájának elismerésként a polgármester a közalkalmazottat négy havi jutalomban részesítse.

  Felkéri a polgármestert, hogy állapítsa meg Dr. Berényi István részére a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat, mely öt havi illetményének megfelelő összeg.

   

  A teljes határozat kivonat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

   

  2013.04.23. - Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  N a p i r e n d i    p o n t o k

  1./ Előterjesztés a roma nemzetiségi elnök kérelmére
       Előadó: Szücs Dezső polgármester
  2./ Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
       Előadó: Szücs Dezső polgármester
  3./ Előterjesztés a vis maior támogatási igény benyújtására
       Előadó: Szücs Dezső polgármester
  4./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának teljesítésére,
              a zárszámadás elfogadására
       Előadó: Szücs Dezső polgármester 
  5./ Előterjesztés az Önkéntes Polgárőrség Tiszaszentmártoni Egyesületének
              pályázatára    
      Előadó: Szücs Dezső polgármester
  6./ Előterjesztés az Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára
       Előadó: Szücs Dezső polgármester
  7./ Egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.04.18. - Előterjesztés a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetésére.

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetésére, a 62/2012. (IX. 24.) számú határozat módosítására
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy Dr. Berényi István kérte, hogy a közalkalmazotti jogviszonya 2013. május 31. napjával kerüljön közös megegyezéssel megszűntésre, tekintettel arra, hogy már nyugdíjas. 16 nap időarányos szabadság illeti meg, így az utolsó munkában töltött napja 2013. május 8. Ismert a testület előtt, hogy legutóbbi testületi ülésen nem volt tisztázott, hogy a  praxisjog megilleti-e a háziorvost, de azóta egyértelmű lett, hogy igen. A praxisjog a közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetésétől számított 6 hónapig illeti meg. A praxisjog személyhez fűződő jog, ami hat hónap után visszaszáll az önkormányzatra, amennyiben azt nem sikerül a háziorvosnak értékesítenie.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

   

  2013.04.04 - 2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerőigényének feltöltése

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerőigényének feltöltése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Kifejti, hogy az Önkormányzatnak lehetősége nyílik hosszabb távú közfoglalkoztatásra, melynek ideje 4 hónapos, és 6 órás munkaviszony.
  Az Önkormányzat számára igénybe vehető létszám: 13 fő. Azonban ennek a foglalkoztatásnak a keretében már az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a foglakoztatási költségekhez. Az önerő mértéke a foglalkozatási költség 20%-a.
  A bizottság elnöke kéri a jelen lévő tagokat, hogy tegyenek javaslatot a foglalkoztatottakra.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.03.28. - szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyására

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  1./ Előterjesztés szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyására
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  2./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítására.
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási terv elfogadására
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  4./ Előterjesztés TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására.
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  5./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  6./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására
  Előadó: Szücs Dezső polgármester
  Meghívott: Nemes Gyula kuratórium elnöke
  7./egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.02.18. - Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének jegyzőkönyve

  Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi –Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

  1. a) jegyzőkönyve
  2. b) határozata
  3. c) melléklete

  Részlet:

  1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester
  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Felkéri a polgármestert, a Start munkaprogram mezőgazdasági projekt részleteit fejtse ki
  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a mezőgazdasági projekt keretében 70 fő kerül alkalmazásra.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.02.26. - közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
                             megállapodás megkötésére
                                                                          -68-
  Előadó: Daku Attila polgármester
  Szűcs Dezső polgármester
  Daku Attila: Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, mely lényeges változást hozott az önkormányzatok életében a Polgármesteri hivatalok tekintetében. A 2013. január 1.-jétől hatályba lépő rendelkezések egyik legfontosabb, a képviselő-testület döntését igénylő előírását a törvény 84-86. §-a tartalmazza. A törvény szerint minden 2000 fő állandó lakosságszámot meg nem haladó település számára kötelező közös önkormányzati hivatal létrehozása. A polgármesteri hivatal ezeken a településeken, mint önálló hivatal megszűnik. Tiszabezdéd Község lakosságszáma a 2010. évi választáskor 2037 fő volt. A jogszabály azt is leírja, hogy azok az önkormányzatok  ahová csatlakozási igényt nyújtottak be önkormányzatok,  nem utasíthatják vissza a kezdeményezést. Tiszaszentmárton Község lakosságszáma nem éri el a törvényben előírt 2000 főt, ezért Tiszaszentmárton Község Képviselő-testületnek megbízásából jegyző asszony és polgármester úr megkereste önkormányzatunkat a közös hivatal létrehozása ügyében, melyet örömmel fogadtunk. A közös múltra és szimpátiára tekintettel próbáltunk együtt gondolkodni és tárgyalásokat folytattunk. Már első tárgyalás alkalmával egy fontos alapelvet rögzítettünk, hogy anyagi károsodás nem érheti egyik települést sem a csatlakozás miatt. A Pénzügyi Bizottság és képviselő-testület legutóbbi ülésén arról hozott döntést, hogy támogatja a két település csatlakozását és a közös hivatal létrehozását.  A csatlakozásból adódóan Tiszabezdédnek többlet feladata keletkezik. Érezzük Tiszaszentmártonnak azt a problémáját, hogy a „kényszer házassággal„ kapcsolatban félelmei vannak és ezért szeretnénk megnyugtatni, hogy Tiszabezdéd nem kíván Tiszaszentmárton rovására semmit elérni ebből a közös hivatal létrehozásából. Ha lehet ebből profitálni, akkor mind  a két település profitáljon megfelelő arányban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető: jegyzőkönyv

  2013.02.25 -Start – belvízelvezetés, illegális hulladék - közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése

  Jegyzőkönyvi részlet:


  1. 1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi Start – belvíz illegális hulladék - közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester
  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Felkéri a polgármestert, a Start munkaprogram belvíz, illegális hulladék kezelési projekt részleteit fejtse ki
  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a belvízi projekt keretében 14 fő, illegális hulladék kezelési projekt keretében 7 fő kerül alkalmazásra a következő megosztásban:
  Belvízi projektben:
  - 1 szakképzett
  - 13 fő segédmunkás...

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.12. - Előterjesztés szociális célú tűzifa rendeletének elfogadására

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  T á r g y :/1.tsp/ Előterjesztés szociális célú tűzifa rendeletének elfogadására
                                        Előadó: Szücs Dezső polgármester

  Az előadó ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a rendelet tervezete már első alkalommal a december 16-án megtartott önkormányzati ülésre be volt terjesztve. Akkor nem került elfogadásra, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet most már átdolgozás után sziveskekdjenek elfogadni.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.14.. - Megbízás adása helyettesítő jegyzői feladatok ellátására

  Részlet a jegyzőkönyvből:

  N a p i r e n d i    p o n t o k

  1./  Szabolcs  Szatmár Bereg megyei Kormányhivatal Záhony Járási hivatal vezetőjének
  bemutatkozása.
  Kovács Lajosné hivatalvezető

  2./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének jóváhagyására
  Előadó : Szücs Dezső  polgármester

  3./ Előterjesztés a központi orvosi ügyelet  működési megállapodásának elfogadására
  Előadó: Szücs Dezső polgármester

  4./ Megbízás adása  helyettesítő  jegyzői feladatok ellátására 
  Előadó:     Szűcs Dezső polgármester

  5./ Egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.01.16. - Határozat kivonatok 1/2013-tól 9/2013-tól

  Részlet:

   1/2013. ( II.12.)
  Önkormányzati - r e n d e l e t e
                                              Szociális célú tűzifa juttatásáról   

  Tiszaszentmárton község  Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. tv.. 10 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

   

                                                               
  1. § Tiszaszentmárton község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört saját maga gyakorolja.

  2. §  (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
            (2) E rendelet alkalmazásában:
   a)  Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíjindenkori legkisebb összege,...

  Teljes rendelet kivonat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.01.16. - Előterjesztés 2013.évi téli közfoglalkoztatás minimálbér kiegészitésére

  N a p i r e n d i    p o n t o k

   

  1. Megbizás adása helyettesitő jegyzői feladatok ellátására

    Előadó:     Szűcs Dezső polgármester

  2.)      Előterjesztés Polgárőrség részére átadandó Leaderes pályázat támogatására , pénzeszköz átadásra
  Előadó:    Szücs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés 2013.évi téli közfoglalkoztatás minimálbér kiegészitésére

           Előadó:    Szücs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés szociális célu tüzifa rendeletének elfogadására

  Előadó:  Szücs Dezső polgármester  

  5.)    Tájékoztatás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
           Előadó:    Szücs Dezső polgármester

  6.)    Egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2012 év
  Határozatok
  2018 év
  Jegyzőkönyvek...
  2017 év
  Vagyonnyilatkozat leadás/visszaadás
  1. Előterjesztés Szabóné Sütő Mária  vagyonnyilatkozatának leadására, és Szélné Pap Aranka vagyonnyilatkozatának visszaadására

  Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.05.29. - Zárszámadás elfogadása
  1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás elfogadására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  1. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására

  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.02.21. - Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására
  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke

  1. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására

  Előadó: Szabó Károly a bizottság elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.01.31. - Vagyonnyilatkozatok leadása
  1. Előterjesztés a képviselő testület tagjai vagyonnyilatkozatának leadására, előző évi vagyonnyilatkozatok visszaadására

  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016 év
  2016.05.05. - Az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

  NAPIRENDEK

  1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi 2/2015 (II.27.) költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
  2. Előadó: Szabó Károly- elnök

  1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának teljesítéséről, zárszámadás elfogadására
  2. Előadó: Szabó Károly- elnök

  1. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
  2. Előadó: Szabó Károly- elnök

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.02.17. - Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

  Részlet:

  Szabó Zoltánné: Gyermekek ellátási közt 100 e Ft + ÁFA van tervezve Rostás Viktor szállításra, 1 000 e Ft továbbtanulók támogatására és 350e Bursa. Egyéb segély: ez a lakhatási támogatás: 4 200e, Karácsonyi támogatás és idősek napi támogatás 2 400 e, települési átmeneti 400 e, és szociális tüzelőanyag vásárlás. Háziorvosi szolgálatnál tervezett a doktor bére és többlet feladatai 5 383e, új védőnő és Andrea bére, a takarítónő bére 5 343e Ft , 814 e jubileumi jutalom 40eves Mónus Lászlónénak, Erzsébet utalvány és 8 e Ft kiegészítés. tisztítószerek, szakmai anyagok.  A védőnőnél: a bérre 2196e Ft van tervezve 60e Ft iskola egészségügy, 96 e utalvány és 42 e bejárás. Zöldterület üzemeltetési anyag 50 e +Áfa, köztemető: fáklya víz villany, szemétszállítás. Iskola egészségügyön szakmai anyagok vannak tervezve: gyógyszer, kötszer. A bevétel kiadási különbözet 4 361e , ezt vélhetően a pénzmaradvány fogja fedezni.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.01.29. - Előterjesztése képviselő testületi tagok vagyonnyilatkozatainak leadására, átvételére

  Részlet:

  Szabó Károly, biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

  1. Előterjesztése képviselő testületi tagok vagyonnyilatkozatainak leadására, átvételére, visszaadására

  Szabó Károly, elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. A képviselő testület a pénzügyi- és vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottságra ruházza ezt a hatáskört. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015 év
  2015.10.12. -

  NAPIRENDEK

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi helyzetére
  2. Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (III.27.) rendelet módosítására
  4. Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.05.12. - 2014. évi gazdálkodásának teljesítésére, zárszámadás elfogadására

  NAPIRENDEK

  1. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának teljesítésére, zárszámadás elfogadására
  2. Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  4. Előadó: Szabó Károly Bizottság elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.02.24. - 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása

  Részlet:

  Szűcs Dezső: elmondja a Mándoki Szociális központ költségvetéséhez eddig nem kellett hozzájárulni, mert volt szerkezetátalakítási támogatás. idén ez már nem lesz. Településekre levetítve került meghatározásra, hogy mennyivel kell hozzájárulni. nekünk a gyermekjólét jelenti a hozzájárulás alapját, ott majd 1Millió a hiány, de sikerült leredukálni 270 000 Ft-ra, úgy hogy a kistérségnél forrásra találtak.
  A civil szervezetek támogatása három civil szerveztünk segítését takarja: sport, nyugdíjas klubb, polgárőrség. Ők 100-100-100 ezer forint támogatásban részesülnek. Kertbarát támogatást nem kap. A Ti-Kösz Kft.-nek 500 000 Ft.  van betervezve.
  Szabó Károly: kérdezi, hogy választást követően arról volt szó, hogy a tiszteletdíjak felülvizsgálatra kerülnek költségvetéskor, hisz az alpolgármesternek sem a törvény szerint van megállapítva a juttatása.
  Szűcs Dezső: amint látja a bizottság a hiány 6,4 Millió Forint, úgy, hogy nincs tervezve tiszteletdíj, az alpolgármesternek sem tervezett a tiszteletdíj, sem költségtérítés, és ő maga sem vesz igénybe költségtérítést. ő maga nem fog javasolni olyan költségvetést elfogadni, amiből úgy látja lehet még faragni. Ebből azonban szerinte már nem lehet.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.01.30 - Előterjesztése képviselő testületi tagok vagyonnyilatkozatainak leadására, átvételére

  Szabó Károly, elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. A képviselő testület a pénzügyi- és vagyonnyilatkozat vizsgáló bizottságra ruházza ezt a hatáskört. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.
  Tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - közérdekből nyilvános, hozzátartozója nyilatkozata azonban nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014 év
  2014.11.10 - Előterjesztése képviselő testületi tagok vagyonnyilatkozatainak leadására, átvételére

  JEGYZŐKÖNYV

  Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzat Pénzügyi – és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságának ülésén 2014.11.10-én

  Jelen vannak:          

  Szabó Károly            - bizottság elnöke
  Perka Albertné         - bizottsági tag
  Szélné Pap Aranka   - bizottsági tag

  meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
  Takács Edina megbízott aljegyző

  Helye: Tiszaszentmárton, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.05.07. - Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése zárszámadásának elfogadására

  Orbán Ferencné biz.elnöke: látja, hogy gépjármű adó bevétel 1 106 e Ft.. Ez 40-60%ban oszlik meg a központ és a beszedés helye szerint?!

  Szabó Zoltánné: megválaszolja a kérdést. Igen, e képp alakul.
  Szabó Károly: a működésre átvett pénzeszköz pld: az OEP finanszírozás?
  Szabó Zoltánné: elmondja, hogy igen, ez is ebbe tartozik bele.
  Szűcs Dezső, megemlíti ennek kapcsán, hogy ugye a BM Önerőalap megnövelése érdekében elnyert forrás is hasonlóképp kezelendő, ezek a pénzek még jelenleg nincsenek felhasználva, pusztán a beruházás ÁFA költsége került kifizetésre ebből.

  Szabó Károly kérdezi, mit jelent a függő tételek sora?
  Szabó Zoltánné, elmondja, hogy itt vannak kezelve a kincstári forgótőke és a könyveléssel kapcsolatos technikai kérdések, tételek, bevételek/kiadások, melyek bérrel kapcsolatosak. A kiadások finanszírozása az új finanszírozásnak megfelelő.

  Orbán Ferencné: kérdezi, hogy a zárszámadás végösszegéből, mely 35 millió, mit takar a 17 millió Ft. feladattal való leterhelése?

  Szabó Zoltánné: elmondja, hogy 1 474e Ft-ot vissza kell fizetni, mint fel nem használt támogatást, mivel utólagosan derült ki, hogy a pénzbeni ellátásokat más célra nem lehet fordítani, csak szociális ellátásra, vagy közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásra. Továbbá Tiszabezdédnek nem adtuk át teljesen a hivatal működéséhez szükséges összeget, így át kell adni még 3 080 e Ft-ot, a képviselő testület döntött a start közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés kiegészítéséről ami 1 237 e Ft, 616 e Ft-ot el kell különíteni a szociális bérlakás fenntartásának költségeire, ezeket leszámítva a tényleges megtakarítás 17 744 e Ft, de ebből 15 278 e már feladattal terhelt. Így a fennmaradó még egyelőre szabad forrás 2 466 e Ft.

  Több kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan nem érkezett, a bizottság elnöke javasolja a napirendi pont elfogadását.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.02.06. - Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

  Orbán Ferencné biz.elnöke: felkéri Szűcs Dezsőt, hogy ismertesse a költségvetés megalkotásának előzményeit, az életbe lépő esetleges új szabályokat

  Szűcs Dezső: Elmondja, hogy második alkalommal kerül sor a feladatalapú finanszírozás alapján a költségvetés megtervezésére. A kötelező feladatok ellátását az állam lefinanszírozza, az önként vállalt feladatokat a saját bevételből kell fedezni. A feladatalapú finanszírozás célja az átlátható, biztonságos működés megteremtése az önkormányzatoknál. Megemlíti, hogy az egészségügyben visszamenőlegesen 10 hónapra kapott finanszírozást 2 dolgozó kapta meg 50-50 %-ban eseti kereset kiegészítés címén. Összesen 473 ezer forint került leutalásra. A finanszírozás 20 e/Ft-os emelkedés mutatkozik.  Ismert mindenki előtt, hogy 2 éve már az önkormányzat kiegészíti az egészségügyben dolgozók bérét 10-10 ezer forinttal a saját költségvetése terhére. Ebben az évben nem lesz változás a gépjármű adóban, a bevétel 40 %-a marad az önkormányzatoknál. Március végén befejeződik a szennyvízberuházás, mely érinti a helyi iparűzési adóbevételt is. Számol a költségvetés az ingatlanvásárlással is. A 10 millió forint átutalásra került a bírósági végrehajtó számlájára. Az egészségügy finanszírozása a 2013 évi szinten van tervezve. 1,4 millió forint van tervezve közművelődési feladatellátásra. Önkormányzati lekötött betét megjelenik a költségvetésben kiadási és bevételi oldalon is.
  Megemlíti, hogy a Záhony és Térsége Többcélú Társulás elfogadta a költségvetését 16 millió forint hiánnyal. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok pénzt kell átadni a társulás működéséhez. Nincs jelenleg tervezve az általános iskolának átadandó jubileumi jutalom összege. Ez a pénzmaradványból, illetve az év közben keletkező többlet bevételekből kerülhet finanszírozásra. Nem számolnak most a civil szervezetek támogatásával sem. A központi költségvetés fejlesztésre nem ad támogatást. Saját forrás terhére vállalhatnak a települések fejlesztési kiadásokat. Bízik abban, hogy kap az önkormányzat állami támogatást, hisz a település nem részesült  hitelkonszolidációban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.01.28. - Előterjesztése képviselő testületi tagok vagyonnyilatkozatainak leadására, átvételére

  Orbán Ferencné: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 10/A. §13 (1)-e értelmében az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül köteles tenni vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolni a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. Annak elmulasztása a képviselői jogok gyakorlásának felfüggesztésével jár, s juttatásokban sem részesülhet. A képviselő testület a pénzügyi bizottságra ruházza át ennek gyakorlását a pénzügyi bizottságra ruházza.
  A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

  A pénzügyi  bizottság elnöke 14:30kor az ülést bezárta, megállapította, hogy valamennyi képviselő eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, annak átvételéról valamennyi képviselőnek átnyújtották a leadást igazoló szelvényt.

  Több napirendi pont nem volt, a bizottság elnöke javasolja az ülés bezárását.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013 év
  2013.11.13. - Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének ¾ éves beszámolójának elfogadására

  Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdést tesz föl az elnyert 10 millió forintra –közbiztonság fejlesztési projektre- irányulóan. Kérdése arra irányul, hogy áll jelenleg a projekt, elkezdődött e már a kivitelezés fázisa?

  Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy ugye a testület Tatár Tamást jelölte meg pályázat nyerteseként, kivitelezőként. A fiatal ember már többször járt a településen azóta is, megtekintette a kivitelezési helyszíneket, elkészültek a vázlatok, és a támogató szerződés esetleges módosítására lehet szükség, mert magasabb műszaki tartalommal valósulna meg a kivitelezés, mint az abban foglaltak. Ezért a Belügy Minisztériumba egy jóváhagyó levél került megküldésre, annak várjuk a visszajelzését, hogy indulhasson a kivitelezés. Közben már elindítottuk a folyamatot az E.On-nál, ugyanis az ő beton oszlopaikra is szükség lenne 5 helyen a kivitelezésnél-azokra kerülne felszerelésre, illetve ugye onnan történne a vételezési pont. Ha az engedélyek, visszajelzések időben visszaérkeznek, még idei éven fel lehetne szerelni a rendszert.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.09.17. - Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

  Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz arra, a meghívóba szereplő napirendi pont megtárgyalására.

  Szűcs Dezső polgármester: tájékoztatásként elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.  A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 257.237 e Ft. A módosított előirányzat 299.933 e Ft, az I. félévi teljesítés pedig 205.672 e Ft.

  Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdez, hogy a  munkaügyi központ által lefinanszírozott Start munka programban a lefinanszírozott eszközök mit takar konkrétan?

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.05.23. - Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosítására

  Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz arra, a meghívóba szereplő napirendi pont megtárgyalására.

  Szűcs Dezső polgármester: elmondja, hogy a 2013. évi elfogadott költségvetés módosítására előre nem látható költségek felvetődése miatt van szükség.

  Orbán Ferencné biz.elnöke: kérdez, hogy a jubileumi jutalmakat a Wesley felé a költségvetés rendezi e?

  Szabó Zoltánné: elmondja, hogy igen, rendezi a költségvetés. Egy főre vonul nyugdíjba az idén június 1-el, nevezetesen Sallai Albertné, számára még a hónapban el kell utalni a juttatását. Az erre elkülönített összeg 3 105 E. Ft.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.05.06. - Előterjesztés a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 2013-as költségvetésére

  Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz arra, a meghívóba szereplő napirendi pont megtárgyalására.

  Szűcs Dezső polgármester: tájékoztatja a bizottságot, hogy 2013. március 1-től felálló közös Hivatal költségvetése elkészült, és kéri a bizottságot, hogy ha kérdés vetődne föl a tételekkel kapcsolatosan, vagy észrevételük van, azt tegyék föl.

  Orbán Ferencné biz.elnöke: közli, hogy a költségvetési táblákat soronként áttekintette, és bár ezeket a számokat már egyszer külön elfogadta a testület a saját költségvetése formájában, így a közösen összedolgozott összegek mögötti tartalom nem teljesen átlátható. Kéri, hogy a testület előtt ez esetlegesen bővebben kerüljön szóban kifejtésre.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.04.26. - Önkormányzat rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

  Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
  Képviselő-testületének

  5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

  a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

  A Képviselő-testület: 
  Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
  1. §
  (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


  336.698 E Ft

  Költségvetési bevétellel

  308.820 E Ft

  Költségvetési kiadással

  28.495 E Ft

  helyesbített maradvánnyal

  hagyja jóvá.
  (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
  (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

  A pénzügyi terv teljes szövege:

  2013.04.22. - Előterjesztés a vis maior támogatás benyújtására

  Orbán Ferencné biz.elnöke: a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 2 fő bizottsági tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz arra, hogy ne a meghívóba szereplő napirendi pontok sorrendjében haladjon a bizottság a tárgyalás során, s kezdésként javasolja, hogy a 2.sz. napirendi pontot tárgyalja a bizottság.

  Szűcs Dezső polgármester: tájékoztatja a bizottságot, hogy 2013. évtől kezdődően feladat alapú finanszírozás lépett életbe

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.07. - Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról

  Orbán Ferencné a pénzügyi bizottság elnöke: a kiküldött írásos anyag alapján ismerteti a főbb mutatószámokat, azok sorba vételével jelzéseket tesz a tavalyi évhez képest szembetűnő változásokra.
  Ilyen :  - SZJA-ból származó bevétel kiesése idei évtől kezdődően

  • a normatív támogatás keretösszegének emelkedése, mely a hivatali működésre illetve a szociálisan ellátandó feladatok körére vonatkozik
  • OEP finanszírozás
  • folyékony hulladék kezelési normatíva tisztázása

  Szabó Zoltánné pénzügyi előadó:  kifejti, hogy a folyékony hulladék kezelésére vonatkozóan utólagos elszámolással kell számolni, mely a negyedévente történik a , beszállítási jegyek” alapján

  Polgármester Úr: tisztázza a normatívához való hozzájutást, mi szerint 2013tól kedve a feladat alapú finanszírozás lép életbe teljes mértékben, és az önkormányzat a szabadon vállalt feladatai ellátásáról teljes mértékben önmaga gondoskodik

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  Település fejlesztési bizottság határozatai időrendben:

  2018 év
  Jegyzőkönyvek...
  2017 év
  2017.04.25. - Közutak karbantartása
  Szűcs Dezső elmondja, hogy, a belterületi közutak karbantartása program keretében az ónkormányzati utak karbantartása, kátyúzása, útszegély rendbe tétele, valamint középületeink előtti területek térkövezése és a Petőfi út gyalogos járda felújítása valósulna meg. A térköveket a közfoglalkoztatottak állítják elő a tervezett anyagokból.12 fő foglalkoztatható, napi 8 óra munkaidőben, ebből 1 fó szakmunkás, 1 fő brigádvezető és 10 fő segédmunkás 5 hónapon keresztül. Az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében a településen található több illegális lerakóhely felszámolására kerülne sor. A hulladékot az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárdai telephelyére szállítjuk. A programban 9 fő segédmunkás, 1 fő brigádvezető alkalmazására nyílik lehetőség, napi 8 óra munkaidőben. Kéri, hogy a bizottság jelölje ki, kik kerüljenek foglakoztatásra a programokban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.03.23. - Belvíz elvezetés
  Szűcs Dezső elmondja, hogy, a belvíz elvezetés program keretében a településen meglévő csapadékvíz/belvíz elvezető árkok karbantartása vált esedékessé, mivel több helyen a burkolólapok megrepedtek, illetve azok a téli havazás beállta előtti tisztítása, iszaptalanítsa, kaszálása valósulna meg a település valamennyi elvezetőjében. 10 fő dolgozna, napi 8 óra munkaidőben, ebböl 1 fő szakmunkás, 1 fő brigádvezető és 8 fő segédmunkás 5 hónapon keresztül. Kéri, hogy a bizottság jelölje ki, kik kerüljenek foglakoztatásra a programokban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.03.21. - Speciális közfoglalkoztatás
  Szűcs Dezső elmondja, hogy, a PILOT program keretében a helyi és más település lakosai is kiközvetíthetőek, kijelölt személyek fa virágládát és szőtt lábtörlőt készítenének, valamint az önkormányzat által megtermelt cirokból cirokseprűt kötnének. A programban 20 fő regisztrált álláskereső, valamint FHT-ra jogosult, illetve 40%-os mértékű egészségkárosodott személy alkalmazására nyílik lehetőség 6 órás foglalkoztatás keretében. Kéri, hogy a bizottság jelölje ki, kik kerüljenek foglakoztatásra a programban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.02.27. - Munkaerőigény rendezés
  1. A 2017. évi :Mezőgazdasági (2017, 03.01-2018.02.28), Helyi sajátosság (1017.03.01. - 2017.11.30) és a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017.03.08-2017.10.317 munkaerő igényének rendezése

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015 év
  2015.08.31. - Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  1. 2015. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  2. Egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.08.04. - 2015. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Start közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek közül, 1fő távozott.
  A mezőgazdasági földút programban Lakatos Jenő helyett kellene kijelölni 1fő álláskeresőt a munkaügyi központ ügyféllistájából.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.07.20. - 2016. évi közfoglalkoztatás megtervezése

  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, a munkaügyi központ tájékoztatása alapján
  2016-2017. évre lehetőség nyílik a közfoglalkoztatási tevékenységek bővítésére, új értékteremtő közfoglalkoztatási programok indítására.
  A programok, tevékenységek 3 főbb csoportba lettek besorolva:

  1. az előző években indított programok folytatása, kiterjesztése
  2. Településfejlesztéshez, településrendezéshez kapcsolódó programok bevezetése
  3. Új tevékenységek bevezetése a közfoglalkoztatásban

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.07.07. - Hosszabb időtartamú /2015.07.10-2015.10.31/ közfoglalkoztatás létszámigényének kezelése.

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban lehetőség van még 10 fő foglalkoztatására. Elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülteket kell alkalmazni.
  A kiválasztott személyek köztisztasági feladatokat fognak ellátni, közparkok, közterületek, köztemető, TÁJHÁZ környezetének gondozása, parkosítás. Falu-Tó környezetének rendezése, tómeder partszélének kövezése. A közparkokban cserjesorok vágása, formára alakítása.
  Természetesen több munkavállalót kell kijelölni, mivel tartalék létszám is kell.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.06.26. - A 2015. évi Nyári diákmunka program létszámának feltöltése

  Molnár László  a településüzemeltetési  bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, idén is indul  Nyári diákmunka programban, mely 2 hónap időtartamú, /2015.július 1.és 2015.augusztus 31. közötti időszak/ 6 órás munkaidővel,
  78.750,-Ft-os munkabérrel.16-25 év közötti, nappali tagozatos tanuló, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztathatók.
  A község tájékoztatását követően, sokan jelentkeztek diákmunkára.
  Javasolja, a kéthetes időszakos foglalkoztatást, mert így több diák kaphat lehetőséget.

  Kéri a bizottságot, hogy a rendelkezésre álló listából jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.05.13. - 2015. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Start közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek közül, 1fő távozott.
  A mezőgazdasági programban Szabó Enikő helyett kellene kijelölni 1fő álláskeresőt a munkaügyi központ nyilvántartása alapján. Az előző határozatban kijelölt személy nem felelt meg a foglalkoztatási feltételeknek.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.04.16. - A 2015. évi Belterületi közutak karbantartása, javítása programban
  (2015.05.01.-2015.10.31.) közfoglalkoztatásba behívandó személyek kiválasztása.
  Részlet:

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Belterületi közutak karbantartása, javítása programbanközfoglalkoztatás keretében 13 fő segédmunkás 1 fő szakmunkás, 1 fő brigádvezető alkalmazására nyílik lehetőség. 6 hónapos időtartamban, 8 órás munkaidővel. A kiválasztott személyek feladata lesz a Petőfi út járdájának karbantartása, javítása. Továbbá a mezőgazdasági programból távozik Szabó Enikő.

  Kéri a bizottságot, hogy a rendelkezésre álló munkaügyi központ munkanélküliek nyilvántartásában szereplő ügyféllistájából jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban, illetve Szabó Enikő helyett válasszanak ki 1főt.

  A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.03.30. - 2015. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése
  Részlet:

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Start közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek közül, 3fő felmondott, és 2fő behívott személy orvosilag alkalmatlan munkavégzésre.
  A mezőgazdasági programban Kodácsi István, Eszenyi Eszter, a mezőgazdasági utak karbantartása, javítása programban László Attila, Balogh Kálmánné, a hosszú időtartamú programban Lakatos Szilvia helyett kellene kijelölni a munkaügyi központ nyilvántartása alapján álláskeresőket.

  A bizottság áttekintette a munkaügyi központ nyilvántartását, és 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.03.19. - A 2015. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /2015.04.01.-2015.07.31./ munkaerő igényének rendezése.
  Részlet:

  Molnár László  a településüzemeltetési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van,3 bizottsági tagból jelen van 3 fő, az ülés határozatképes.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott.

  Szűcs Dezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Hosszabb időtartamúprogramban közfoglalkoztatás keretében 6 fő behívására van lehetőség. 4 hónapos időtartamban, 8 órás munkaidővel.
  Kéri a bizottságot, hogy a rendelkezésre álló listából jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban.

  A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.03.10. - külterületi mezőgazdasági utak karbantartása programban, és a helyi sajátosságra épülő programban /2015.04.01.-2015.11.30./ közfoglalkoztatásba behívandó személyek kiválasztása
  Részlet:

  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a külterületi mezőgazdasági utak karbantartása programban közfoglalkoztatás keretében lehetőség van 14 fő, a helyi sajátosságra épülő programbanszintén 14 főbehívására. A kiválasztott személyek feladata lesz a mezőgazdasági utak karbantartása, illetve vályog vetés és göngyöleg gyártása (tartályláda, szabolcsláda készítése).
  Kéri a bizottságot, hogy a rendelkezésre álló listából jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban.
  A bizottság feladata, hogy a foglalkoztatás munkavállalói keretét feltöltse, és a csoportbeosztást kialakítsa.

  A bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.02.18. - A 2015. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése
  Részlet:

  1.) Trsp/ : A 2015. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése
  Előadó: Molnár László, a bizottság elnöke

  Szűcs Dezső: tájékoztatja a bizottságot, hogy át kell dolgozni a mezőgazdasági közfoglalkoztatásban alkalmazandók névsorát, elsődleges szempontként az FHT-ban részesülőket kell figyelembe venni, a 25 év alattiak lehetőség szerint ne kerüljenek behívásra.

  A bizottság áttekintette az aktuális munkanélküliek névsorát, 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.02.13 - A 2015. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése

  Részlet:

  1.) Trsp/ : A 2015. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése
  Előadó: Molnár László, a bizottság elnöke
  Molnár László: felkéri Szűcs Dezső polgármestert, a Start munkaprogram mezőgazdasági projekt részleteit fejtse ki.

  Szűcs Dezső: tájékoztatja a bizottságot, hogy még 3-szor átdolgozták a projektet/a mezőgazdasági programban milyen termelést, milyen területeken végezzenek, az egyéb programok milyen létszámmal induljanak, és milyen feladatokat lássanak el a kijelölt személyek./ A foglalkoztatni kívántak kiválasztásánál elsődleges szempontként az FHT-ban részesülőket kell figyelembe venni, a 25 év alattiak lehetőség szerint ne kerüljenek behívásra. A program időtartama 1 év, munkaidő napi 8 óra.

  Továbbá ismerteti, a bizottsággal, hogy a mezőgazdasági programban a dologi eszközök elfogadásra kerültek. Így finanszírozva van a projekt által a talajmaró, az emelővillás targonca, a meggymagozó gép, üzemanyag és vetőmag vásárlása. Az állattartáshoz az anyakoca, malacok vásárlása.
  A dologi költségben önerőt kell vállalni. A sajáterőt biztosítani kell, ki kell termelni.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014 év
  2014.12.10. - Hosszabb időtartamú /2014.12.15-2015.02.28/ közfoglalkoztatásba behívandó személyek kiválasztása

  Részlet:

  Molnár László  a településüzemeltetési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van,3 bizottsági tagból jelen van 3 fő, az ülés határozatképes.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott.

  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében lehetőség van még 6 fő behívására. A kiválasztott személyek a megvásárolt telephely kitakarításához lennének bevonva. Kéri a bizottságot, hogy jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.11.26. - Hosszabb időtartamú /2014.12.05-2015.01.31/ közfoglalkoztatásba behívandó személyek kiválasztása

  Részlet:

  Szűcs Dezső polgármester:  A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18 fős projektként indult 2014.november 14.-én. Ebből 6 fő már alkalmazásban van 12.14.-ig. Lehetőség van még 12 fő behívására ebben a típusú foglalkoztatásban. Elmondja, hogy a megvásárolt telephelyet még nem sikerült teljesen kitakarítani. A most kiválasztott személyek a megvásárolt telephely hátsó részét takarítanák ki, ha végeztek a téli síktalanításhoz lennének bevonva. Kéri a bizottságot, hogy olyan személyeket jelöljön ki, akik ezt a tevékenységet el tudják végezni.
  Tájékoztatja a bizottságot, hogy az eddigi kiválasztások alkalmával az elsődleges szempont a családos, kiskorú gyermeket nevelők voltak, illetve az hogy lehetőség szerint minden családból kerüljön bevonásra legalább egy személy. Most elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülteket, kell alkalmazni.
  Természetesen több munkavállalót kellene kijelölni, mivel tartalék létszám is kell.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.11.17. - A 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezése

  Részlet:

  TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG

  ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET

  Településüzemeltetési bizottságának
  7/2014.(XI.17)
  h a t á r o z a t a
  A 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezéséről

  Bizottság:
  A 2015. évi Start kistérségi startmunka mintaprogramok közül a - mezőgazdasági, a belvíz és az illegális hulladék, a külterületi, közutak, a helyi sajátosságra épülő program kerüljön indításra.
  A mezőgazdasági programban:
  8 ha-on folytatódjon tovább az ipari alma termesztése, gyümölcsös termő területének 5ha bővítése 1 ha burgonya, 1ha cékla, 1ha káposzta, 3,6 ha napraforgó kerüljön bevetésre a rét területén, 1 ha-on a kiépített kordonrendszert kihasználva Juliska bab és uborka kerüljön termesztésre, a mellette lévő 1 ha területén cirok legyen vetve, a volt TSz területén a konyhakertben termesztendő  zöldségfélék kerüljenek termesztésre.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.08.14. - 2014. évi közfoglalkoztatás: 2014.09.01.- 2014.10.31. tartó program létszámigényének kezelése
  Részlet:

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok közül jelen van  3 fő, 2 fő, Kovács Gábor  és Szabó Zsolt bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott.

  Szűcs Dezső elmondja, hogy járt a munkaügyi központban és elmondták, hogy szeptember 1-tól ismét rövidebb időn keresztül lehetőség lesz  hozzávetőlegesen 30 fő foglalkoztatására. Megemlíti, hogy lehetőség van arra is, hogy két ütemben történjen azok foglalkozatása. Abban az esetben, ha szakmunkás bérrel is kíván a bizottság foglalkozatni valakit, a 30 fő leredukálódik, mivel mindössze valamivel kevesebb mint 3 millió forint áll rendelkezésre a programban beleértve a dologi költséget is.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.07.23. - 2014. évi közfoglalkoztatás: belvízelvezető és illegális hulladéktelepek felszámolása program munkaerőigényének feltöltése

  Részlet:

  Szűcs Dezső elmondja, hogy a 2 fő diákmunkásunk mellé kaptunk még 2 fő foglalkozatására lehetőséget egy hónap időtartamra napi 6 órában. A belvíz elvezetés program keretében a településen még meg nem valósult csapadékvíz/belvíz elvezető árkok kialakítására kerülne sor. 19 fő dolgozna, napi 8 óra munkaidőben, ebből 2 fő szakmunkás, 1 fő irányító és 16 fő segédmunkás 5 hónapon keresztül. A mederburkolása a közfoglalkoztatottak által előállított mederlapokkal kerülne leburkolásra, melyet a tervezett anyagokból öntetnének ki. 45x45 cm es mederlapokkal számolva 1300 db mederlapra lenne szükség a megadott 194 folyóméteren. A folyókák kialakításához legyártott elemek kerülnek megvásárlásra. A település vízkár elhárítási tervében is szerepel ennek a szakasznak a belvíz kérdése. Szintén a program keretében, amennyiben elkészült az új elvezető rendszer, azt követően a meglévőek karbantartása is esedékes, mivel több helyen azok megrepedtek, vagy egy-egy mederlap csere vált esedékessé, illetve azok a téli havazás beállta előtti tisztítása valósulna meg a település valamennyi elvezetőjében. Az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében a településen található  több illegális lerakóhely felszámolására kerülne sor. A hulladékot az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárdai telephelyére szállítjuk, ahol szakszerű hulladékkezelés történik. 40 tonna szemét összegyűjtés, elszállítása töténne meg a program. A szemét különböző területeken történő összegyűjtése után egy helyre történik azok beszállítása önkormányzati járművel, majd azt követően a szemét felrakodását egy szolgáltató végezné,- mivel az önkormányzatnak nincs erre eszköze (markoló/villás emlő stb)- majd azt követően a szolgáltató saját eszközével beszállítja azt a kisvárdai hulladéklerakó telephelyre. A programban 9 fő segédmunkás 1 fő szakmunkás, 1 fő brigádvezető alkalmazására nyílok lehetőség. Kéri hogy a bizottság jelölje ki, kik kerüljenek foglakoztatásra a programokban.

  A bizottság egyhangúlag- 3 igen szavazattal hozta meg a következő határozatot:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.04.28. - 2014. évi közfoglalkoztatás: téli és egyéb értékteremtő program, valamint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban való részvételről

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Tóth Zoltánné és Szabó Zsolt bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott, se felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy ismertesse milyen lehetőségek vannak a foglalkoztatásra 2014.05.01-től.

  Szűcs Dezső ismerteti, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van a téli és egyéb értékteremtő program indítására, melyben 16 fő vehet részt, illetve ha a bizottság emlékszik, tavaly is volt lehetőség hosszabb időtartamú közfoglalkozatásra, ahhoz azonban önerőre volt szükség. Valamennyien segédmunkás bért kaphattak, és 6 óra volt annak időtartama.
  Most 70-100%os a támogatás intenzitása. Tiszaszentmárton esetében 4 fő vehet részt a programban, 8 órában, 1 szakmunkási bérrel, 3 segédmunkási bérrel, május 15- szept. 30ig.
  A téli és egyéb értékteremtő program május 1-től szeptember 30-ig, 8 órában 16 fővel indul, ebből 1 fő jogosult szakmunkás bérre. Kéri a bizottságtól, hogy jelöljék ki, kik vegyenek részt a programban.
  A bizottság egyhangúlag- 3 igen szavazattal hozta meg a következő határozatot:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.03.21. - közfoglalkoztatás fluktuációjának kezelése, téli közfoglalkoztatás terhére indított foglakoztatási lehetőség

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Tóth Zoltánné és Szabó Zsolt bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadott, se felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy ismertesse a a március 1-én elindult új Sart foglalkozatás részleteit, valamint az új lehetőségeket.

  Szabó Dezső ismerteti, hogy a fennmaradt téli létszámkeret terhére lehet indítani 1 hónapos időtartamra foglalkoztatást, melybe 6 fő bevonása lehetséges. A bér mindössze segédmunkási brutto 77 300 ft. Elmondja, hogy ők lehetnének az a kis csoport, akik a megvásárolt telephely kerítésének oszlopait gyárthatnák le az egy hónap alatt. Ebben kéri a bizottságot, hogy olyan munkanélkülieket jelöljön ki, akik ezt a tevékenységet tudják folytatni.
  Március 1. nappal elindult a program, az dolgozók készítik elő a területeket a magok fogadására, egy csapat pedig nekilát a megvásárolt telephely kitakarításának.
  A téli közfoglalkoztatásból Berecz Zsolt felmondott, a mezőgazdaságból pedig Koi-Tóth Erzsébet Bernadett távozott, aki munkahelyet létesített a Közös Hivatal székhely településén. Kéri, hogy ennek a 2 főnek a helyét is töltsék be, mert sok a rászoruló.
  A bizottság az aktuális munkanélküliek közül a következő személyeket találta alkalmasnak a feladat ellátásra, s 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.02.17. - A kistérségi startmunka mintaprogramok létszámkeretének feltöltése

  1.) Trsp/ : A 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok létszámkeretének feltöltése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szabó Károly: ismerteti, hogy a Start mintaprogram kapcsán az BM Tiszaszentmárton esetében 80 fő bevonását hagyta jóvá a programban. Ebben a 80 fős program létszámban tovább kell foglalkoztatni azokat az embereket, akik jelenleg részt vesznek   Savanyítás és tartósítás tanfolyamon. Ez 33 főt jelent.  Így további 47 embert kell kiválasztani.
  A 80 főből 5 fő szakmunkást lehet megjelölni, akik bére 109 040 Ft.
  2 fő adminisztrátort, akik bére 99 100 Ft
  2 fő munkavezetőt 85 050 bérrel, s a fenntmaradó létszám 77 300 Ft-os segédmunkási bérrel alkalmazható.
  Megemlíti, hogy a bizottság abban is gondolkozzon, hogy esetlegesen ha Szabó Zoltánné Pongrácz Zsuzsanna nem vállalja a közfoglalkoztatás adminisztratív terheit, ki lenne lenne az, aki ezt el tudná látni, s ki lenne az, aki benne segíteni tudna neki?!
  A bizottság az foglalkoztatni kívántakat kiválasztásánál a helyi szocális viszonyokat veszi alapul annak figyelembe vételével, hogy a családban van e kisgyermek, akinek ellátásról a szülőknek gondoskodnia kell. A bizottság áttekintette az aktuális munkanélküliek névsorát, és annak reményében, hogy Szabó Zoltánné folytatja tevékenységét a következő döntést hozta az elhangzottak figyelembe vételével 3 igen szavazattal...

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.01.17. - A 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezése

  1.) Trsp/ : A 2014. évi kistérségi startmunka mintaprogramok koncepciójának megtervezése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szabó Károly: felkéri Szűcs Dezső polgármestert, hogy tájékoztassa a bizottságot a napirendi ponttal kapcsolatos előzményekre, történt-e egyeztetés a munkaügyi központtal?!

  Szűcs Dezső: tájékoztatja a bizottságot, hogy a január 4-én 13:00-ra kell megküldeni a munkaügyi központ felé az előzetes tervezést. A tervezett létszámba bele kell tervezni azon személyeket, illetve azt a létszámot, akik jelenleg a savanyítás és tartósítás képzésen vesznek részt. Számukra ugye a képzés végéig biztosítani kell munkát. A képzés 2013. augusztusával indult el, és várhatóan idei év augusztusával fejeződik be. A képzésben részt vevő két csoport létszáma összesen 33 fő, mivel egy fő elköszönt a programból. A munkaügyi központ kiküldött ügyirata alapján három programelem indítására nyílik lehetőség: - mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő program.
  Kéri a bizottságot, hogy határozza meg milyen programokat indítson a település, milyen létszámmal vegyünk ebben részt, és milyen tevékenységéket, feladatokat jelöl ki a programokban részt vevők számára.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013 év
  2013.12.10. - A 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése

  1.) Trsp/ : A 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatás forrása terhére indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkaerő igényének rendezése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szabó Károly: felkéri Szűcs Dezsőt, hogy tájékoztassa a bizottságot az induló program részleteiről
  Szűcs Dezső: tájékoztatást ad róla, hogy ismét lehetőség van 20 fő- köztük 3 fő szakmunkás – foglalkoztatására ennek a programnak a keretén belül. Kéri, hogy a bizottság ne csak a személyeket jelölje, ki akiket foglalkoztatni kívánunk, hanem lehetőleg abban is segítsen, hogy milyen jellegű munkát jelöljünk ki számukra így tél idején.
  Szabó Károly: javasolja, hogy vegyenek részt a templom kerítés elemeinek legyártásában, valamint annak kivitelezésében
  Takács Edina: javasolja, hogy a jóléti tó körüli tereprendezés hó mentes, enyhébb időben megfelelő elfoglaltság lehet, ami a település környezetének építésére szolgál, és esedékes a terület rendbe tétele, mert sajnos az utóbbi időben az elhanyagoltság jellegei mutatkoznak.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.11.05. - A téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó keretlétszám feltöltése, fluktuáció kezelése

  1.) Trsp/ : a téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó keretlétszám feltöltése, fluktuáció kezelése 
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szabó Károly: felkéri Szűcs Dezsőt, hogy tájékoztassa a bizottságot a téli közfoglalkoztatás pilléreiről, feltételeiről, irányairól
  Szűcs Dezső: tájékoztatást ad róla, hogy az idei éven már nem úgy alakulnak a téli közfoglalkoztatás paraméterei mint az elmúlt években. Idei éven 2013. november 1-től indul a program, és április 30-ig tart, de nem újonnan bevont emberekkel kell feltölteni a létszámot, hanem már közfoglalkozatási programba bevont emberekkel. De a helyzet megbonyolítása érdekében azt tudnia kell a bizottságnak, hogy a programok közül a képzésbe bevont embereket nem lehet átcsoportosítani, jelenleg 2*17fő vesz rész mezőgazdasági programban képzésben.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.09.12. - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál regisztráltak számára munkalehetőség biztosításának lehetőségei
  1. 1.) Trsp/ : a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál regisztráltak számára munkalehetőség biztosításának lehetőségei

         Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Takács Edina: tájékoztatja a megjelenteket, hogy a legutóbbi testületi ülést követően-  ahol arról született döntés, hogy Nemzeti Rehabilitációs És Szociális Hivatalnál történjen meg az Önkormányzat, mint munkáltató regisztrálása – eleget tettünk a döntésnek,s immár megnyílik a lehetőség, hogy a rehabilitációs ellátottak közül foglalkoztassunk személyeket.
  A hatósággal történő többszöri egyeztetés után világossá vált, kik azok a személyek, akik kiközvetíthetőek számunka. Több személy is van, aki regisztrálta magát náluk, mint munkavállaló, de sajnos van, akire vonatkozóan egy másik rendszer kerül kialakításra a későbbiekben. Így számunkra a következő személyek azok, akik közvetíthetőek. Horváth Gézáné (ő már többször is érdeklődött a hivatalnál, s kifejezte nyomatékosan, hogy ő szeretne dolgozni ) Mónus Zoltánné, ő az, aki járadékos ellátásban részesül, rá és hasonló helyzetben lévőkre  kerül egy másik rendszer/program kialakításra, Varga Jánosné szintén regisztrált, de őt Eperjeskén szeretnék foglalkozatni, a veje az, aki kikéri őt ennek keretében. Lakatos Zoltán-róla nincs információnk több, mit az, hogy regisztrált, illetve Papp Józsefné- Tünde- akit jelenleg a szociális központ foglalkoztat részmunkaidőben.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.08.08. - Közfoglalkoztatás második 6 hónap munkaerőigényének kezelése

  1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkoztatás második 6 hónap munkaerőigényének kezelése
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szabó Károly, bizottság elnöke: felkéri Dancs Tündét, és Böröcz Jánost, hogy ismertessék, mennyire vannak megelégedve a munkavállalókkal, milyen ütemben haladnak a tervezett munkálatok, van e javaslat a esetlegesen kiesők helyére.
  Dancs Tünde: elmondja, hogy a tervezett munkákkal ütemszerűen haladnak, ő meg van elégedve a jelenleg összerakott brigádokkal, igaz a héten volt egy kis összetűzés Horváth Tibornéval, de átcsoportosítással megoldották a dolgot. Kikerült az erdő munkaterületre. Sajnos tapasztalható immár, hogy elkezdődött a beérett termékek lopása, de ez ellen a területi megbízott sűrűbb járőrözéssel igyekszik tenni.
  A beiskolázás miatt tapasztalható kisebb feszültség, mivel azok, akik 6 hóra, konkrétan 03.01-08.31-ig kerültek behívásra, s ők be lettek iskolázva tudják, hogy számukra a foglalkoztatás folytatódik, hiszen aki be lett iskolázva, egy évig még munkahelyet kell biztosítani.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.06.13. - Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése
  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése   

            Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke
  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében 4 fő munkavállaló kiesett, közülük volt, aki Budapesten volt aki a Nyíregyházi Lego gyárban talált munkát.
  Nevezetesen: Ökrös Sándor, Kovács Istvánné Horváth Apollónia, Pongó Teofil, Kovács István
  Pongó Teofil esete az egyetlen kivétel ezek közül, ő ugyanis több napon keresztül nem jelent meg munkakezdésre, így Nála az Önkormányzat egyoldalúan, rendkívüli felmondással szüntette meg jogviszonyát. Sajnos a munkavállaló ezt nem volt hajlandó aláírásával tudomásul venni, így számára postán kerül kézbesítésre a megszüntető lapja, valamint elszámoló lapja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a kiesettek helyére jelöljön ki foglalkoztatni kívántakat.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.05.16. - Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése
  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése   

            Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében egy fő munkavállaló, nevezett Pongó Róbert,  nem vállalja a további foglakoztatást arra hivatkozva, hogy 3 kiskorú gyermekét egyedül neveli, és a napi 8 órás munkavégzés mellett nem tud róluk megfelelően gondoskodni. Polgármester tájékoztatta arról a munkavállalót, hogy felmondása esetén a szociális ellátása (FHT.) egy évre megvonásra kerül. Munkavállaló ebbe beleegyezet.
  A bizottság áttekintette a munkaügyi központ nyilvántartását, és egyhangúlag a következő határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.05.06. - Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Szabó Zsolt és Tóth Zoltánné bizottsági tagok hiányoznak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

  1. 1.) Trsp/ : 2013. évi Start Közfoglalkozatás munkaerő változásának kezelése   

            Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szűcs Dezső,polgármester: tájékozatja a bizottságot, hogy a Start közfoglalkoztatás keretében némi fluktuáció észlelhető, és a munkahelyet létesítettek helyére új munkaerőt szükséges kijelölni. A mezőgazdasági programban Lakatos Vilmos, a belvíz programban Kutasi Balázs helyett kellene kijelölni a munkaügyi központ nyilvántartása alapján álláskeresőket.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.04.04. - hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerőigényének feltöltése

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Szabó Zsolt bizottsági tag és Tóth Zoltánné bizottsági tag hiányzik, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.
  1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi hosszabb távú közfoglalkoztatás munkaerőigényének feltöltése       
  Előadó: Szabó Károly, a bizottság elnöke

  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Kifejti, hogy az Önkormányzatnak lehetősége nyílik hosszabb távú közfoglalkoztatásra, melynek ideje 4 hónapos, és 6 órás munkaviszony.
  Az Önkormányzat számára igénybe vehető létszám: 13 fő. Azonban ennek a foglalkoztatásnak a keretében már az Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia a foglakoztatási költségekhez. Az önerő mértéke a foglalkozatási költség 20%-a.
  A bizottság elnöke kéri a jelen lévő tagokat, hogy tegyenek javaslatot a foglalkoztatottakra.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.25. - Start – belvízelvezetés, illegális hulladék - közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, 2 fő, Szabó Zsolt bizottsági tag és Kovács Gábor bizottsági tag hiányzik, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

  1. 1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi Start – belvíz illegális hulladék - közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése       

              Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Felkéri a polgármestert, a Start munkaprogram belvíz, illegális hulladék kezelési projekt részleteit fejtse ki
  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a belvízi projekt keretében 14 fő, illegális hulladék kezelési projekt keretében 7 fő kerül alkalmazásra a következő megosztásban:
  Belvízi projektben:

  1. 1 szakképzett
  2. 13 fő segédmunkás

  Illegális hulladékkezelési projektben:

  1. 1 szakképzett
  2. 6 fő segédmunkás

  A program időtartama 10 hónap, munkaidő napi 8 óra

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.18. - Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése

  Szabó Károly  a településfejlesztési  bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 4 fő, 1 fő, Szabó Zsolt bizottsági tag hiányzik, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.
  1.) T á r g y : /1.tsp./ : 2013. évi Start közmunkaprogramhoz kapcsolódó munkaerőigény rendezése                                                                              
  Előadó: Szűcs Dezső polgármester

  Szabó Károly tel.fejl.biz.elnöke: Felkéri a polgármestert, a Start munkaprogram mezőgazdasági projekt részleteit fejtse ki
  Szűcs Dezső polgármester: Elmondja, hogy a mezőgazdasági projekt keretében 70 fő kerül alkalmazásra.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  Üdvözlöm!

  A 2014 évi választásokon 3 fő jutott mandátumhoz, akik közül 2017.01.01. napjától Szabó József látja el az elnöki tisztséget Tiszaszentmárton roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében

  Tiszaszentmárton egy valamivel több mint 1200 fős kis lélekszámú kis település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mely a Záhonyi járásban található. A település 40 % -a cigány származású az úgy nevezett magyar-cigány romungró törzsből való. Az általános Iskolában és az Óvodában a cigány származású gyerekek aránya már jóval többségben van. Az aktív korúak között 80-90 % -os a munkanélküliség, a környéken munkaadó igen csekély számban vannak jelen, a Vasút mely közel van, elvesztette munkahely teremtő szerepét. A legnagyobb munkaadó a települési önkormányzat az általa működtetett programokkal, melyben közfoglalkoztatottakat alkalmaznak. Büszke vagyok arra, hogy a Tiszaszentmártoni cigány lakosok lakhatási és életkörülményei kimagaslanak az átlagtól, ez annak köszönhető, hogy dolgos és becsületes emberek élnek itt, kik a nehéz körülmények között is megpróbálnak emberként élni, dolgozni. Én és képviselőtársaim minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez így maradjon, és ne csússzunk lefelé, tiszteletdíjat egyikünk sem kért, és nem is kap.
  Koncepciónk meghatározásánál a munkahelyteremtés, a megélhetés megteremtése, a fiatalokkal való foglalkozás és nevelés fő szempont, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsük az itt élő embereket a mindennapjaikban.

  Baráti üdvözlettel:
  Szabó József
  TRNÖ Elnök

  Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzata üléseinek jegyzőkönyvei időrendben
  2017.12.12. - Kérelmek elbírálása
  1. Előterjesztés a 7/2016. III.10.) - Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálásáról szóló határozat visszavonására
  2. Előadó: Szabó József  TRNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Szabóné Papp Anita és ifj. Papp Imre kérelmének elbírálására
  4. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  5. Előterjesztés Karácsonyi juttatásra
  6. Előadó:Szabó József TRNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.11.10 - Közmeghallgatás

  Közmeghallgatás tartása

  Előadó: Szabó József elnök

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.10.30. -Költségvetés
  1. Előterjesztés a 2017. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2017. (II.15.) határozat módosításra
  2. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  3. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  4. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.05.31.

  N A P I R E N D I    P O N T O K

  1. Előterjesztés  a 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 16.) határozat módosítására
  2. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  3. Előterjesztés 2016. évi gazdálkodásának teljesítésére, zárszámadás elfogadására
  4. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  5. Előterjesztés a 2017. évi költségvetés megállapításáról szóló  4/2017. (II.15.)   határozat módosításra
  6. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  7. Előterjesztés fűkasza vásárlására
  8. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  9. Előterjesztés néhai Kanalas László halálesete vonatkozásában történő támogatás nyújtására
  10. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  11. Előterjesztés óvodás gyermekek év végi programjainak támogatására
  12. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.02.15.
  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  2. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  3. Előterjesztés 2017. évi költségvetés megállapítására
  4.  Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  5. Előterjesztés néhai Balogh Kálmánné halálesete vonatkozásában történő támogatás nyújtására
  6. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  7. Előterjesztés Tiszaszentmárton Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálására
  8. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2017.01.31.
  1. Előterjesztés Települési Önkormányzattal kötendő megállapodás felülvizsgálatára
  2.  Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  3. Tájékoztatás vagyonnyilatkozatok leadásáról
  4. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  5. Előterjesztés Kiss Gábor, Horváth Attiláné családjában történt haláleset vonatkozásában történő támogatás nyújtására
  6. Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.12.10. -
  1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének lemondására és új elnök megválasztására

  Előadó: Papp Imre elnök

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosítására

  Előadó: Papp Imre elnök

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.09.26. - Közmeghallgatás
  1. Előterjesztés a Tóth családban történt haláleset vonatkozásában történő támogatás nyújtására Előadó: Papp Imre elnök
  2. Közmeghallgatás tartása Előadó: Papp Imre elnök

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.08.31. - Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítására
  1. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítására

  Előadó: Papp Imre elnök

  1. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetés felhasználásának I. félévi helyzetéről

  Előadó: Papp Imre elnök

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.06.30. - szmsz módosítás
  1. Előterjesztés a Roma nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló 8 /2014.(X. 27.) határozatának módosítására

      Előadó: Papp Imre elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.05.30. -

  T Á R G Y S O R O Z A T

  1. Előterjesztés 2015. évi gazdálkodásának teljesítésére zárszámadás elfogadására
  2. Előadó:Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 16.) határozatának módosítására
  4. Előadó:Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés a roma családokban történt haláleset vonatkozásában történő támogatás nyújtására
  6. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  7. Előterjesztés óvodai gyermeknap támogatására
  8. Előadó:Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.03.10. - Terület haszonbérbe vétele
  1. Előterjesztés Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálására

  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.02.16. - 2015. évi költségvetés módosítása
  1. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton 2016. évi költségvetésének elfogadására

   Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2016.02.04. - Záhonyi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás
  1. Előterjesztés Települési Önkormányzattal kötendő megállapodás felülvizsgálatára
  2.  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Mándoki Térségi Szociális Központtal kötött megállapodás jóváhagyására
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés Záhonyi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás jóváhagyására
  6. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  7. Tájékoztatás vagyonnyilatkozatok leadásáról
  8. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.11.06. - Közmeghallgatás
  1. Beszámoló a 2015. évben végzett munkálatokról, és 2016. évben tervezett feladatokról

  Előadó: RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.10.20. - Költségvetés I. félévi helyzete
  1. Előterjesztés törvényességi észrevétel megtárgyalására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés temetéshez kapcsolódó támogatás nyújtására
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására
  6. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  7. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhasználásának I. félévi helyzete elfogadására
  8. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  9. Előterjesztés a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 10.) önkormányzati határozat módosítására
  10. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.03.06. - Települési Önkormányzatokkal kötendő megállapodások
  1. Előterjesztés Települési Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Tiszabezdéd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  4. Előadó:Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés Eperjeske Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  6. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  7. Előterjesztés Tuzsér Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás elfogadására
  8. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.02.15. - Kisebbségi Közösségi Ház bérbeadása
  1. Előterjesztés Kisebbségi Közösségi Ház bérbeadására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2015.02.10. - Éves költségvetés ; Szociális földprogram
  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton község Roma nemzetiségi önkormányzat 2014. évi 2/2014.(II.3.) 2014.évi költségvetés elfogadásáról szóló határozat módosítására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Tiszaszentmárton község Roma nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  5. Előterjesztés szociális földprogram elindítására
  6. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.12.09. - Előterjesztés Tiszaszentmárton község Önkormányzatával kötendő megállapodás elfogadására

  N A P I R E N D I    P O N T O K

  1. Előterjesztés Tiszaszentmárton község Önkormányzatával kötendő megállapodás elfogadására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés temetési támogatás nyújtására
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

   
  2014.11.14. - Beszámoló a 2014. évben végzett munkálatokról, és 2015. évben tervezett feladatokról

  TÁRGYSOROZAT

  1. Beszámoló a 2014. évben végzett munkálatokról, és 2015. évben tervezett feladatokról
  2. Előadó: RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.11.03. - Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi féléves beszámolójának elfogadására

  N A P I R E N D I    P O N T O K

  1. Előterjesztés Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének ½ -éves módosítására
  2. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  3. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi féléves beszámolójának elfogadására 
  4. Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.10.27. - Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

  N A P I R E N D I    P O N T O K

  1. Tájékoztatás 2014. október 12-én megtartott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről
  2. Előadó: Koi-Tóth Erzsébet Bernadett –Szavazatszámláló Bizottság elnöke

  3. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására, eskütételére
  4. Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző

  5. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására, eskütételére
  6. Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző

  7. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
  8. Előadó:   Takács Edina megbízott aljegyző

  9. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottságainak megválasztására
  10. Előadó:   RNÖ megválasztott elnöke

  11. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületi tagjainak tiszteletdíjára, illetményére
  12. Előadó:   Takács Edina  megbízott aljegyző

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.04.24. - Előterjesztés szociális mezőgazdasági földprogram indításáról, és ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek elbírálására

  N A P I R E N D I    P O N T O K

   

  1. Előterjesztés 2013. évi zárszámadás elfogadására

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

   

  1. Előterjesztés szociális mezőgazdasági földprogram indításáról, és ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek elbírálására

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

   

  1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlására

  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2014.02.03. - Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzata és Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás elfogadására

  Papp Imre elnök: elmondja, hogy 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  80. § (2) Az (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzattal kötött megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. Tudomása szerint a települési képviselőtestület ezt már meg is tette és változatlan formában fogadta el. Javasolja a képviselőtestületnek a települési önkormányzat által elfogadottak szerint változatlan formában történő elfogadását.
  Hozzászólás javaslat nem volt.
  Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.12.16. - Előterjesztés Mindenki Karácsonyának támogatására

  1.T á r g y : /1.tsp./ Előterjesztés Mindenki Karácsonyának támogatására
  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Papp Imre, elnök: Ismerteti, ami minden bizonnyal ismeretes a képviselő testület számára is, hogy a települési Önkormányzat 2013.12.22-én szeretné megszervezni a Mindenki Karácsonyát. A rendezvénynek vannak anyai költségei, amit a feladattal terhelt költségvetés miatt csak a megtakarítás terhére lehet megvásárolni. Így az Önkormányzat igyekszik minél több támogatótól valamilyen dologi vagy anyagi hozzájárulást, felajánlást gyűjteni. Papp Imre javasolja, hogy a rendezvényt támogassa az önkormányzat 10 000 Ft-al.
  A képviselő testület a napirendi ponttal kapcsolatban -3 igen szavazattal, a következőt határoozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.11.22. - Előterjesztés 2014. koncepció elfogadására

  Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. november 22-én
  Tiszaszentmárton Kisebbségi közösségi ház termében

  J E L E N    V A N N A K:
  • Papp Imre - elnök
  • ifj. Papp Imre - képviselő
  • Kovács Zoltán – képviselő/alelnök 

   

  Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.

  • 1.T á r g y : /1.tsp./ Előterjesztés 2014. koncepció elfogadására

  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Papp Imre, elnök: javasolja az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 2014. évi koncepció elfogadását, melyhez hozzászólás, javaslat nem érkezett. A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.11.04. - Közmeghallgatás

  Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitja.
  Ismerteti, hogy a képviselőtestület 2013-ben 3 fővel működött. Állami normatívát működésre kétszáz húszezer forintot kaptak, mely összegből az általuk fenntartott közösségi ház működési kiadásait, valamint az elhalálozott helybéli cigány emberek hozzátartozóinak nyújtottak anyagi támogatást.
  Tiszteletdíjban egyetlen képviselő sem részesül. A munkanélküliség enyhítésére, kértek és kaptak egy fél hektáros földterületet a települési önkormányzattól, melyen uborkát termeltek. A program elindítására pályázatot nyújtottak be az Autonómia Alapítványhoz, melyen egymillió háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A programban három főt, három hónapos, határozott ideig tudtak foglalkoztatni, és mint egy tizennégy ember végzett önkéntes tevékenységet, valamint négy fő őstermelőként csatlakozott a programhoz és termesztett uborkát a saját kertjében. A bevételből visszafizették a tavalyi évről fennmaradt tartozásukat a Polgár Alapítvány felé, valamint a területet bővítették.
  Kiemeli, nagyon nehéz napok következnek majd a cigányság számára, ezért kéri az emberek szolidaritását egymás iránt.

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.10.18. - Előterjesztés 2013. évi idősek napjának támogatására

  Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.

  1.T á r g y : /1.tsp./ : Előterjesztés 2013. évi költségvetés ¾ éves beszámolójának elfogadására
  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Papp Imre, elnök: a megjelenteket tájékoztatja a részletes előterjesztésben foglaltakról, s a tervezetthez arányosan hogyan alakulnak a mutatószámok.
  Az előterjesztést mindannyian áttanulmányozták részletesen, kérdés nem hangzott el, hozzászólás nem volt, így Papp Imre elnök javasolja az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a ¾ éves beszámolót elfogadásra.
  A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.09.17. - Előterjesztés az RNÖ 2013. évi fél éves beszámolójának elfogadására

  Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.

  1. T á r g y : /1.tsp./ : Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi fél éves beszámolójának elfogadására

  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

  Papp Imre, elnök: a megjelenteket tájékoztatja a részletes előterjesztésben foglaltakról, s a tervezetthez arányosan hogyan alakulnak a mutatószámok.
  Az előterjesztést mindannyian áttanulmányozták részletesen, kérdés nem hangzott el, hozzászólás nem volt, így Papp Imre elnök javasolja az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az első féléves beszámolót elfogadásra.
  A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.03.19. - 2012. évi zárszámadás elfogadása

  N A P I R E N D I    P O N T O K

  2012. évi zárszámadás elfogadása

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1. A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1.  Döntés a TÁMOP 1.1.2 pályázat benyújtásáról

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1.  Döntés a mezőgazdasági földprogram benyújtásáról az Autonómia Alapítványhoz

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1. Együttműködési megállapodás megkötése a Gyermekjóléti szolgálattal

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1. Közösségi Ház programjának kiszélesítése gyermekprogramokkal

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1. Temetési támogatás megállapítása (Kovács Barna és Tóth Ignác részére)

  Előadó:   Papp Imre RNÖ elnöke

  1. Egyebek

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

  2013.02.04 - 2013.évi költségvetés elfogadása

  Papp Imre CKÖ elnöke köszönti a képviselőtestület tagjait.  
  Megállapítja, hogy az ülésen jelen van 3 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
  Javasolja a napirendi pontok megtárgyalását, megkérdezi van-e más napirendi pont felvételére javaslat.  

  Javaslat nem volt, a napirendi pontok megtárgyalásával a képviselőtestület egyhangúlag egyetértett.

  T á r g y : /1.tsp./ 2013.évi költségvetés elfogadása
  Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

   

  Az előadó elmondja, hogy 2013-as évben működési normatívát 221.833,-Ft-ot kap a Nemzetiségi Önkormányzat. Elsődleges feladatnak a településen élő munkanélküliek foglalkoztatását tekintik, valamint segíteni kívánják az itt élő elhalálozott testvéreik hozzátartozóit. Javasolja a költségvetést az alábbiak szerint elfogadni.
  -Temetési támogatás        50.000,-Ft
  -Működési kiadás           171.833,-Ft

  Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

  Teljes jegyzőkönyv és határozat szövege megtekinthető:jegyzőkönyv

   

   

  Aktuális időjárás:

  Felhőkép

  vilaghelyzete.com

   

   


  Tiszaszentmárton Önkormányzati Hivatal 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich u. 30.

  Telefon: 06 - 45 - 433 - 110 ; GPS koordináták : 48.37867, 22.22450